Kommunen som begränsar arbete för unga – inte lagen

"För att uppmuntra ungdomar till arbete inom vården är det viktigt att ungdomar som har ett intresse ska få möjlighet att sommarjobba." skriver Jaleh Ramezani och Rolf Bengtsson, Linköpingslistan.
"För att uppmuntra ungdomar till arbete inom vården är det viktigt att ungdomar som har ett intresse ska få möjlighet att sommarjobba." skriver Jaleh Ramezani och Rolf Bengtsson, Linköpingslistan.

Engagerade gymnasieungdomar som går vård- och omsorgsprogrammet i Linköping har i Corren förmedlat sin besvikelse över att kommunen i dagsläget inte tillåter sommarjobb inom äldreomsorgen för 17-åriga ungdomar som går utbildningen.

Insändare 25 februari 2022 04:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Åldersgränsen om minst 18 år fyllda är satt av kommunen. Det finns inga hinder för att erbjuda sådana sommarjobb enligt lag eller föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Uppgiften i Corren 15/2 om att det finns ett lagkrav om minst 18 fyllda är felaktigt.

Gällande regler medger goda möjligheter att erbjuda jobb inom äldreomsorg till ungdomar förutsatt att arbetet anpassas efter ålder, mognad, utbildning och kompetens. En utbildning inom vård- och omsorg ger exempelvis större möjligheter till mer komplexa arbetsuppgifter, eftersom eleverna bland annat genomgår praktik inom ramen för utbildningen. 

För att uppmuntra ungdomar till arbete inom vården är det viktigt att ungdomar som har ett intresse ska få möjlighet att sommarjobba. Det är inte ändamålsenligt att tillämpa en generell 18-årsgräns utan att ta hänsyn till ungdomars bakgrund och utbildning samt oberoende av vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Kommunledningen bör därför tänka om i denna fråga. 

Jaleh Ramezani

Rolf Bengtsson

Linköpingslistan


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa