Kommunen ska inte smygbeskatta via Tekniska verken

Insändare 11 mars 2022 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "Utrymme för högre utdelning" (4/3):

Hassan Deri, Linköpingslistan, ivrar för att Linköpings kommun ska plocka av Tekniska verken mer pengar i form av utdelning. Det som inte behövs inom Tekniska verken bör i stället komma kommunmedlemmarna till del genom lägre avgifter på vatten, renhållning, eldistribution etcetera, verksamheter som självkostnadsprincipen bör råda för. Den innebär att avgifterna ska täcka kommunens kostnader för dessa verksamheter, och avgifterna bör dessutom återspegla hur olika abonnenter orsakar dessa kostnader.

Partiell skattefinansiering är nog tillåten men detta undviks vanligen på goda grunder. Kommunerna ska alltså inte mjölka ur sådana verksamheter pengar med undantag för en rimlig ränta på av skattepengar finansierat kapital. 

För vissa delverksamheter, till exempel vattenkraft- och vindkraftproduktion ställer sig frågan annorlunda. Inkomsterna där bestäms ju av prisnivån på elmarknaden och själva produktionen hör väl inte till de kommunala grundverksamheterna. För värmekraftproduktionen bör de intäkter som kommer från avfallsförbränning användas till att hålla renhållningsavgifterna nere medan den del som produceras med köpta bränslen väl kan räknas ihop med vind- och vattenkraften.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa