Kommunen måste visa respekt för kulturarven

Negligera inte de historiska värden och de nuvärden som finns i Kungsbroområdet. Det finns dokumenterade anor från 1100-talet och även tidigare, skriver en boende.

Insändare 15 augusti 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Öppet brev till Linköpings kommun:

* Bygg inte ut i Kungsbro.

* Öka inte genomfartstrafiken i Berg.

* Rädda åkermarken.

* Visa respekt för kultur- och miljöarven.

Kommunens föreslagna lösningar för trafikproblemen I Berg är otillräckliga! Trafiken minskar inte, utan går endast långsammare och ökar utsläppen och in-till-jobbet-stressen.

Sluta skämma ut Linköpings kommun som sämst i Sverige på att följa Miljöbalkens förbud att bygga på åkermark.

Negligera inte de historiska värden och de nuvärden som finns i Kungsbroområdet. Det finns dokumenterade anor från 1100-talet och även tidigare.

Nog är det väl hög tid att acceptera fakta? Det är inte kostnadsoptimalt att gå vidare med detaljplanen för Kungsbro-projektet när det är uppenbart att vi boende i Berg/Ljungsbro inte kan acceptera utbyggnaden vid ett slutligt samråd.

Lägg resurserna på annan befintlig, icke jordbruksmark, som dessutom inte har någon av de för Kungsbro så starkt självklara nackdelarna.

Om kommunens ekonomi inte klarar den diskuterade trafikomläggningen i Berg vid kyrkan och skolan, blir det än mer uppenbart att gå på alternativa exploateringar. Att bygga ut nära anslutning till 34:an är en självklarhet! Sådan mark finns på Sockenmarken som redan är med i planerna för fortsatt exploatering väster ut i Ljungsbro. Prioritera den!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa