Kommunen: Finns alltid risk att eleven inte kommer in

Insändare 19 mars 2022 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar från kommunen på "Fria skolvalet skadar våra barns självkänsla" (12/3):

Allians för Linköping ser ett stort värde i att ha profilutbildningar i kommunen. En av de viktigaste anledningarna är att de möjliggör för skolor att få en elevsammansättning som inte styrs enbart av närhetsprincipen. Profilutbildningar är också lockande för elever med särskilda intressen, främst inom idrott, vilket har positiva effekter gällande studiemotivation och tillhörighet.

Själva antagningsprocessen har länge varit föremål för diskussion. Som kommun har vi att följa skollagen och de antagningsalternativ som den tillåter. Testerna genomförs systematiskt av professionell personal enligt ett fastställt regelverk. Det är en mycket omfattande procedur att genomföra testerna inför varje skolval och det är också därför det finns en begränsning kring hur många profiler man kan söka.

Tyvärr innebär det att det alltid finns en risk att man inte får en plats på den skola man helst vill gå på. Detta gäller även för det allmänna intaget där urvalet sker enligt närhetsmätning i stället. Som vårdnadshavare är det viktigt att inför skolvalet prata med sitt barn om att det aldrig är helt säkert att man kommer in där man önskar. Avslutningsvis kan också tilläggas att flera skolor arbetar med så kallade inriktningar i stället för profiler för att attrahera elever med särskilda intressen till skolan och då sker uttagningen inte med färdighetstest utan enligt den vanliga närhetsprincipen.

Erik Östman (M), ordförande Barn- och ungdomsnämnden

Susanna Kellgren-Lundberg (L), ledamot Barn- och ungdomsnämnden

Trine Vikinge (C), ledamot Barn- och ungdomsnämnden

Henrik Blosfeld (KD), ledamot Barn- och ungdomsnämnden


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa