Kommunen bör föra dialog med stadens kulturarbetare

När politikerna påstår att det inte finns någon motsättning mellan simhallen och ett kulturstråk så låter det som att Linköpings kommun inte behöver göra denna prioritering, skriver Dan Berg.

Insändare2021-08-12 07:53
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till Stefan Erikson (M) och Gustaf Appelberg (L) 7/8. 

Politikerna Stefan Erikson (M) och Gustaf Appelberg (L) presenterar de tre huvudförslag som ska ersätta Tinnerbäckssjön: “en park med en badsjö, ett större parkområde samt ett parkområde med badlandskap.” Problemet är bara att alla dessa tre förslag saknar folklig förankring. Det har till och med bildats en Facebook-grupp som heter “Rädda Tinnis”. Denna grupp vill lansera ett fjärde förslag som innebär att Tinnerbäckssjön i möjligaste mån ska bevaras och fortsätta vara en vattenoas i centrala Linköping. 

Politikerna gör också gällande att idén om ett kulturstråk i Linköping är “beroende av frågan om järnvägens framtida dragning” och menar att denna idé inte “skulle stå i någon motsättning till den nya simhallen.” När det gäller Tinnerbäckssjön så bör de folkvalda i Linköpings kommun lyssna till medborgarnas förslag. Politikerna bör också utreda förutsättningarna för ett kulturstråk. Att detta stråk skulle vara beroende av järnvägens framtida dragning är obegripligt eftersom det i första hand ska vara en kulturell samlingsplats för kommuninvånarna. 

När politikerna påstår att det inte finns någon motsättning mellan simhallen och ett kulturstråk så låter det som att Linköpings kommun inte behöver göra denna prioritering. Kommunen har tydligen råd med både en ny simhall och ett kulturstråk. Kommunens politiker är folkvalda och bör därför inte bara lyssna till Linköpingsborna. Kommunen bör också öppna en dialog med stadens kulturarbetare som behövs om den vill utreda förutsättningarna för ett kulturstråk. Om kommunens politiker börjar lyssna på sin befolkning så är jag övertygad om att Linköping kan bli en underbar kulturstad.