Kommer kommunen att återställa gångvägarna?

Vad har kommunen för målsättning med projektet att återställa gångvägarna i Trädgårdsföreningen till som de var förut, frågar sig insändarskribenten.

När det regnar och den packade ytan blir mjuk och geggig blir det svårt att ta sig fram med rullstol i Trädgårdsföreningen, menar insändarskribenten.

När det regnar och den packade ytan blir mjuk och geggig blir det svårt att ta sig fram med rullstol i Trädgårdsföreningen, menar insändarskribenten.

Foto: Anna Bennich

Insändare2021-11-18 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har förmånen att bo granne med underbara Trädgårdsföreningen i Linköping och jag är ute där varje dag. Varje årstid har sin tjusning i parken. Jag undrar vad kommunen har för målsättning med projektet att återställa gångvägarna i Trädgårdsföreningen till som de var förut. Små skyltar med knapphändig information upplyser om projektet som nu inför vintern verkar ha stannat upp. 

Varför bryter man upp asfalt och ersätter med ett ytskikt av packat stenmjöl? Den packade beläggningen verkar inte hålla särskilt bra. Det blir spår från cyklar och andra fordon och när det regnar bildas rännilar i backarna som urholkar den packade beläggningen. Jag har ett funktionshinder och är beroende av min rullstol för att komma ut. När det regnar och den packade ytan blir mjuk och geggig blir det svårt att ta sig fram med rullstol och när man kommer hem måste man tvätta rullstolen från smuts. 

När blir projektet färdigt och vad kostar det? Hur ser underhållsplanen ut för dessa packade stenmjölsbeläggningar på vintern? Kommer gångvägarna att plogas eller saltas? Har Linköpings kommun hämtat erfarenheter från andra kommuner som har gjort liknande förvandlingar av gångvägar i parker? Har man rådgjort med VTI för att höra deras synpunkter på underhåll och effektiv halkbekämpning av gångvägar med packat stenmjöl?

"KM"

Svar:

Hej och tack för dina frågor om gångvägarna i Trädgårdsföreningen. Vad roligt att höra att du njuter av Trädgårdsföreningen, det vill vi att du ska kunna göra även i fortsättningen! Syftet med ombyggnationen är att framhäva och delvis återskapa den kulturhistoriska miljön i Trädgårdsföreningen, som från början var en promenadpark. I dag består gångvägarna av en blandning av olika material och förutom att det saknar historisk koppling så skapar det också en otydlighet om vem som har företräde på olika platser. Vi har genom åren fått mycket synpunkter kring att cyklister håller för hög hastighet och inte tar tillräcklig hänsyn till gående i parken. För att komma till rätta med det tar vi bort asfaltbeläggningen och ersätter det med stenmjöl. Vi hoppas att detta, tillsammans med den befintliga skyltningen om att cykeltrafik sker på fotgängares villkor, kommer bidra till en trivsammare miljö för alla som besöker parken. För att garantera en bra framkomlighet kommer stenmjölsgångarna anläggas med en bra grund där ytan blir hård och jämn att rulla på. Gångvägarna kommer även att underhållas regelbundet.

Ombyggnationen kommer att ske i fyra etapper och samtidigt görs en översyn över belysningen i parken. Vi planerar att allt ska vara färdigt år 2023. De flesta gångvägar kommer att snöröjas genom att de plogas och sandas, vilket görs även i dag.

Vi har goda erfarenheter av denna typ av beläggning från till exempel Domkyrkoparken, Vallaskogen, längs Stångån och i några andra parkmiljöer. Gångvägarna fungerar bra att underhålla både vinter och sommar. Grus- eller stenmjölsgångar är vanligt i parkmiljöer och särskilt i historiska parker som Trädgårdsföreningen.

Elisabeth Lundqvist, enhetschef Park och natur, Linköpings kommun