Knäpptyst från ledande politiker om skolnedläggningarna

Jag förstår varför det är tyst från ert håll. Era argument håller inte. Ni satsar varken på personal eller lokaler, och definitivt inte på era viktiga och yngsta medborgare, skriver en förälder på Fredriksbergsskolan.

Vad händer med barn som blir uppryckt från en trygghet, med sina vänner och lärare, där barnen har en väl fungerande vardag, frågar sig en förälder.

Vad händer med barn som blir uppryckt från en trygghet, med sina vänner och lärare, där barnen har en väl fungerande vardag, frågar sig en förälder.

Foto: Hadeel Ibrahim

Insändare2023-04-20 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under en månads tid har det varit stora protester angående skolnedläggningarna från föräldrar, lärare, elever och oppositionspartierna. Debattartiklar och insändare avlöser varandra.

Men var är ni, moderaterna och socialdemokraterna? Varför är det knäpptyst från er sida? Ni gömmer er bakom argumentet ”vi satsar på personal i stället för lokaler”. Men det brister.

För på vilket sätt prioriterar ni er personal när ni nu låser möjligheten för berörda lärare att söka nya tjänster? Lärarna har inget att säga till om i denna fråga. Missnöjet kommer resultera i att Linköpings kommun blir av med fantastiska lärare, som borde hyllas, i stället för att bli behandlade på detta vedervärdiga sätt. 

Ni lägger ner skolor vars lokaler ägs av Lejonfastigheter, som i sin tur ägs av Linköpings kommun och hävdar att kommunen sparar in pengar. Samtidigt får en skola i centrala delen av Linköping som endast består utav baracker stå kvar. Baracker som Linköpings kommun hyr av ett externt bolag. En skola som dessutom har över 120 lediga elevplatser.

Vidare till barnkonsekvensanalysen. Det handlar inte om att barnen ska intervjuas om skolnedläggningar, som många politiker och andra tror. Utan den syftar till att göra barnens röster hörda genom föräldrar, lärare eller andra som arbetar nära barnen som företrädare. Det är numera svensk lag att barnets bästa ska beaktas i beslut som rör dem.

Att ta ett barnperspektiv innebär att väga in vilka olika konsekvenser det kan bli för barnen till följd av ett beslut. Därefter göra en helhetsbedömning vad, för barnet, blir den bästa möjliga lösningen som stärker dess psykiska hälsa.

De sociala aspekterna saknas. Vad händer med barn som blir uppryckt från en trygghet, med sina vänner och lärare, där barnen har en väl fungerande vardag?

De tjänstemän som gjort den så kallade barnkonsekvensanalysen missade även att beakta att alla barn är olika, alla familjer har olika förutsättningar och ett sånt här beslut får olika konsekvenser för olika barn. Analysen behöver även kopplas till forskning.

Jag förstår varför det är tyst från ert håll. Era argument håller inte. Ni satsar varken på personal eller lokaler, och definitivt inte på era viktiga och yngsta medborgare. Genom den här oerhört korta beslutsprocessen har ni, i barn- och ungdomsnämnden, förstört för så många barn, lärare och familjer.  Det hade kunnat undvikas om utredningen av förslaget och processen av skolnedläggningarna hade skett på ett betydligt mer öppet, demokratiskt och humant sätt.