Kickstart med misständning

Kommunen har förlorat i förvaltningsrätten. Bidragen från kommunen till de fyra aktiebolagen får inte betalas ut eftersom de strider emot kommunallagen.

Skarvar håller på att äta Roxen tom på fisk, varnar insändarskribenterna.

Skarvar håller på att äta Roxen tom på fisk, varnar insändarskribenterna.

Foto: Jeppe Gustafsson/arkiv

Insändare2021-06-19 12:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Låt oss därför få föreslå alternativa handlingslinjer för att stärka Linköpings turistiska attraktionskraft.

- Gå till upphandling. Kommunen fick många förslag på insatser i samband med de möten som ägde rum under hösten 2020. Välj ut de bästa och lägg ut till upphandling. Det finns nog flera företag i området som kan tänka sig att sätta upp en ölhall eller en ny innegolfarena. 

- Börja ett ordentligt samarbete med de ideella föreningarna i kommunen. När man nu avslutat samarbete inom Leader Folkungaland kan det vara idé att kommunen startar ett mer ingående samarbete mellan besöksnäringarna och hembygdsföreningar, kyrkans lokala organisationer och idrottsföreningar, natur- och friluftslivsföreningar, alla som har möjlighet att om de får ekonomiska möjligheter kan skapa bra turistisk verksamhet på lokal nivå.

- Börja rädda Roxen. Den sjö som tillsammans med Motala ström, Svartån och de EU-skyddade naturreservaten kanske är den viktigaste turistmagneten i området håller på att dö. Den kinesiska mellanskarven håller på att äta sjön tom på fisk samtidigt som vattenpesten hindrar badande samt fartyg från att ta sig igenom sjön. Göta kanal är enligt kommunen en av de viktigaste turistmagneterna – behandla då denna väl.

Sammantaget – det finns en stor potential för kommunen att arbeta tillsammans med de lokala aktörerna i syfte att stärka besöksnäringen. Det finns många som gärna vill hjälpa till med att göra kommunen mer turistiskt attraktiv.