Kanske är det för sent

Insändare 21 juli 2021 07:31
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kanske är det för sent att göra Linköping till Sverige största småstad med låg idyllisk bebyggelse, när de i ledande ställning har så högtflygande planer. Men att låta domkyrkan få vara kvar som stadens högsta profil är ju ändå något. 

Kanske är det för sent att återskapa Sveriges största insjöhamn när alla hindrande broar då måste rivas. Men att försöka upprätta en förbindelse med "uthamnen" vid Bergs slussar är ju ändå något.

Kanske är det för sent att göra Linköping till parkernas stad när förtätning är ordet för dagen. Men att spara en och annan idyll, vara varsam med det gröna och vårda det man redan har är ju ändå något.

Kanske är det för sent att ge stadens invånare en närbelägen sommarbadsjö när den redan befintliga skall fyllas med sten och betong. Och att återinföra bussförbindelsen med Sandviksbadet och ge alla gratisbiljetter dit blir kanske för dyrt. Men det vore ju ändå något.

Kanske är det för sent att göra Linköpings centrum attraktivt, när alla butiker snart har slagit igen. Men om man lät alla parkera gratis I centrala parkeringshus kanske det går att vända trenden. Och om alla centrala gator då blev bilfria skulle fler söka sig dit och det vore ju ändå något.

Ämnen du kan följa