Kan Mjölby kommun göra vad de vill mot märkägare?

Ska Mjölby kommun kunna göra precis vad de vill mot privata markägare, frågar sig insändarskribenten.

Vem ska besöka ett upplevelsecentrum och varför behöver vi tvinga folk att sälja sina hus för att upprätta ett sånt, frågar sig insändarskribenten.

Vem ska besöka ett upplevelsecentrum och varför behöver vi tvinga folk att sälja sina hus för att upprätta ett sånt, frågar sig insändarskribenten.

Foto: Sune Johansson

Insändare2022-11-15 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Väderstad växer så det knakar och företag och näringsliv blomstrar – just nu. Det finns storslagna planer på både bostäder, vägar och även turistattraktioner trots att inflationen i oktober var över 9 procent.

Jag råkar veta att ett stort antal privata markägare drabbas av kommunens i (det ekonomiska) dagsläget storhetsvansinniga planer.
Människor blir tvingade att sälja sina hem för att blidka Mjölby kommun. Människor blir tvingade att stycka av sina små lantbruk för att blidka Mjölby kommun. Människor blir tvingade att ge upp sina livsverk för att blidka Mjölby kommun.

Vi pratar inte om jättar som Väderstad verken eller lantbrukare med flera hundra hektar. Vi pratar om småföretagarna, om det äldre paret och småbarnsfamiljen som blir tvingade av kommunen att flytta ifrån hus och hem, stycka av sin mark till den grad att man inte kan fortsätta driva sin enskilda firma för att det inte är lönsamhet längre. Och till vilken nytta? För vems skull?

För så vitt jag kan se det, och jag är uppvuxen i bygden, så har kommunen fullt tillräckligt med egen mark i Väderstad tätort att förbereda tomter och bygga flerfamiljshus. Väderstad verken har fullt tillräckligt med mark att bygga en väg till sin tunga trafik och ursäkta, men vad är ett upplevelsecentrum? Vem ska gå dit och varför behöver vi tvinga folk att sälja sina hus för att upprätta ett sånt?

"Born and raised in Värsta"

Svar från Mjölby kommun:

Väderstad är en ort som sjuder av liv och företagande. Kommunen har ett ansvar att möta utvecklingen genom att möjliggöra för nya bostäder, vilket under överskådlig tid planeras ske på kommunal mark. I förslag till översiktsplan finns ytterligare möjliga områden för bostäder och verksamheter på privat mark, vilket förutsätter intresse från berörda fastighetsägarna.

Många Väderstadbor har framfört oro för trafiksituationen genom Väderstad, framför allt för tunga transporter. En förbifart i nordväst skulle avlasta Väderstads centrala delar. Det finns inte några konkreta planer för detta, men översiktsplanen behöver möjliggöra framtida lösningar.

Arbetet med detaljplan för upplevelsecentret i Väderstad är i ett tidigt skede och den större delen av området planeras kvarstå som skogsmark och jordbruksmark. Byggnationer tänks främst i områdets västra delar samt norr om före detta E4:an. Kommunen har på frivillig väg köpt in mark från Svenska kyrkan och diskussioner för eventuella ytterligare frivilliga förvärv har påbörjats med två ytterligare fastighetsägare.

Jimmy Johansson, stadsbyggnadschef, Mjölby kommun