Kameraövervakning har en begränsad effekt

Jag tror att fixeringen på kameraövervakning tyvärr riskerar att ge en falsk förhoppning att minska den kriminella brottsligheten, menar insändarskribenten.

Sprängningen i Johannelund visar varför kameraövervakning kräver mer insatser från polisen för att ge effekt på brottsligheten, menar insändarskribenten.

Sprängningen i Johannelund visar varför kameraövervakning kräver mer insatser från polisen för att ge effekt på brottsligheten, menar insändarskribenten.

Foto: Åke Alvin

Insändare2024-03-25 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kameraövervakning har av våra politiker beskrivits som en viktig åtgärd för att förhindra brott. Det gäller även våra lokala politiker som Niclas Borg (M) och Kristina Edlund (S). Men sprängningen nyligen i vår stad visar varför kameraövervakning kräver mer insatser från polisen för att ge effekt på brottsligheten.

Jag vill ge er ett tips om forskning och slutsatser som gäller kameraövervakning. Brottsförebyggande Rådet bjöd 2018 in den amerikanska forskaren Eric L. Piza från City University of New York, där han presenterar resultaten från sina åtta forskningsprojekt om kameraövervakning i USA.

Här kommer en sammanfattning av hans resultat:

Samtliga av dessa studier har visat att det har en väldigt begränsad brottsföre­byggande effekt att förlita sig på enbart kameraövervakning, som en fristående åtgärd. Det är faktiskt så att potentiella förövare, speciellt på allmänna platser, inte upplever blotta förekomsten av övervakningskameror som ett allvarligt hot. Men när kamera­övervakning stöds av andra insatser som ökar risken för upptäckt är förövare mer benägna att avstå från att begå brott. Studier har visat att antalet brott på allmän plats minskar om man använder aktiv kameraövervakning där poliser i realtid följer det som händer i kamerorna och direkt kommunicerar med polispatruller i området. Här blir säkerligen vår personliga integritet ett avgörande hinder. Vem vill att polisen skall sitta på sin kammare och kolla på allt du gör.

Eric L tillägger att den typ av brott som kan förhindras där kameror finns utan stöd av annan övervakning är bilstölder på parkeringsplatser.

Hans slutsatser finns att läsa på hemsidan bra.se, sök på kameraövervakning.

Tills sist: Jag tror att fixeringen på kameraövervakning tyvärr riskerar att ge en falsk förhoppning att minska den kriminella brottsligheten. Att kraftsamla för att hindra unga män med trasiga hemförhållanden, dåliga skolresultat och annat utanförskap, borde stå högt på politikers dagordning. Risken är annars att den kriminella rekrytering inte minskar utan tvärtom. 

Och glöm inte stötta dessa unga mäns mödrar som jag tror har en stor inverkan på sina söner att ta en annan riktning för sin framtid än den kriminella.