Hur kan kommunen kräva språktest av svenskfödda?

Se till att alla icke-svensktalande kan tala, skriva och läsa svenska obehindrat, innan de ens hinner till del två i en rekryteringsprocess. Att kräva det av oss svenskar är rent oförskämt, skriver en arbetssökande inom äldreomsorgen.

Ni har väl knappast språktester på chefsnivå, skriver en arbetssökande.

Ni har väl knappast språktester på chefsnivå, skriver en arbetssökande.

Foto: Kzenon, Mostphotos

Insändare2024-04-06 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En kort fråga till er inom HR som sköter rekrytering av vårdpersonal till tjänster inom äldreomsorgen i Linköpings kommun: 

Hur kan ni vara så pinsamt oförskämda att ni kräver språktest i tal, skrift och ordförståelse/läsning för svenskfödda?

En svensk – född i Sverige, av svenskfödda föräldrar och svenskar generationer tillbaka i tiden – kan ni väl knappast på fullaste allvar kräva svenska-tester av för att personen ska gå vidare till nästa steg i samband med rekryteringsprocesser?

Pinsamt. Skrattretande.

Se i stället till att alla icke-svensktalande kan tala, skriva och läsa svenska obehindrat, innan de ens hinner till del två i en rekryteringsprocess. Att kräva det av oss svenskar är rent oförskämt!

Sådana krav har ni väl knappast på chefsnivå?

"Sökande"


Svar från Linköpings kommun:

Socialstyrelsen anger att personal bör ha tillräckliga kunskaper i svenska för att uppnå förmågan att förstå, tala, läsa och skriva svenska samt förmåga att kommunicera med närstående, förmåga att kommunicera med personer ur olika yrkesgrupper. Det förekommer i dag brister i det svenska språket hos medarbetare i äldreomsorgen, vilket ökar risken för bland annat felbehandlingar och missförstånd i arbetet. 

I Socialdemokraterna och Moderaternas politiska program, “Tillsammans för Linköping 2022–2026”, finns en gemensam prioritering att ställa krav på en grundnivå i svenska språket vid nyanställningar. Vård- och äldreomsorgsnämnden har därför gett förvaltningen i uppdrag att säkerställa att alla som arbetar inom vård och omsorg har tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att kunna serva våra kommuninvånare på bästa möjliga sätt. 

För att prova olika arbetssätt och språkkrav har en pilot startats med ett digitalt språktest som en del i rekryteringsprocessen inför anställning. Den här piloten ska sedan utvärderas för att införas i alla verksamheter. Syftet är att höja kvaliteten i vården och i längden vid behov stärka de anställdas språkkunskaper. Regelbunden uppföljning och utvärdering sker under pilotens gång och kommer att ligga till grund för kommande eventuella justeringar i upplägg och beslut inför vidare införande. 

Ingen kandidat ska eller får diskrimineras – inte minst utifrån diskrimineringslagstiftningen – och därför behandlas alla kandidater likvärdigt i rekryteringsprocessen. Det innebär att alla får genomföra testet oavsett bakgrund eller nationalitet. 

Fredrik Hasselgren (S), tillförordnad ordförande i vård- och äldreomsorgsnämnden