Jag vill integreras och jobba i vården – men får inte

Trots att äldrevården har kris och desperat söker arbetskraft lägger man hinder i vägen som gör det svårt eller omöjligt för oss som vill integreras och jobba, menar insändarskribenten.

Tanken med praktik är att lära sig jobbet och bli bättre på att kommunicera. Jag lärde mig att sköta diskmaskinen, konstaterar insändarskribenten.

Tanken med praktik är att lära sig jobbet och bli bättre på att kommunicera. Jag lärde mig att sköta diskmaskinen, konstaterar insändarskribenten.

Foto: Arkiv/Dennis Petersson

Insändare2022-06-11 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det råder en rejäl kris bland flyktingar i Sverige. Jag vill berätta hur det är här i Kinda. Jag vet i dag två familjer här i Kinda som har lämnat landet när de har fått brev från socialkontoret som vill ha samtal. De har blivit rädda och tror på allvar att barnen ska tas ifrån dem. På Facebook sprids sidor med kommentarer från föräldrar som tänker fly med sina barn utanför Sverige. Det är desinformation, men folk agerar därefter. Samtidigt finns svenska partier som attackerar flyktingar och pressar dem att lämna Sverige. 

Nyanländas bristande kunskap om Sveriges lagar skapar en enorm klyfta i samhället. Och svenska samhället svarar inte upp mot att överbrygga den klyftan.

Den viktigaste vägen till integration är att arbete underlättas för nyanlända. Om föräldrarna inte arbetar kommer de inte att integreras och känna till lagarna på plats. 

Jag själv är en av dem som försöker integreras och arbeta. Men trots att äldrevården har kris och desperat söker arbetskraft lägger man hinder i vägen som gör det svårt eller omöjligt för oss som vill jobba. 

Hur kommer det sig att nysvenska kvinnor får jobba i omsorgen i elva månader, och sedan stängs av (för att inte lasas in)? Här finns kvinnor som vill jobba, som kan jobba – men som inte får det!

Jag själv har gjort praktik på ett äldreboende för att få sommarjobb. Praktiken på sju veckor ska följas av en handledare hela tiden. Jag träffade min handledare tre gånger (!) under den tiden, eftersom hon hade ett helt annat schema än jag. Tanken med praktik är att lära sig jobbet och bli bättre på att kommunicera. Jag lärde mig att sköta diskmaskinen …

När jag började praktiken sade man till mig att det inte skulle vara några problem att få jobb på dagtid. Men väl framme får jag nya besked, jag måste ta kvällspass för heltid. Men min man jobbar många kvällar och barnen är små. Jag kan inte ta mig till och från arbetet på kvällen, och det finns inte barnomsorg här på obekväm tid. Därmed kan jag inte ta det jobbet. Så någon heltid blir det inte, utan deltid, på förmiddagar.

Många med mig möter de här hindren. Jag vill se verklig rättvisa i det svenska samhället för att det ska bli ett demokratiskt samhälle i alla avseenden.