Jag tror UFO-besöken har pågått länge

Undertecknad gjorde en stark iakttagelse en kväll i början av oktober för trettiotvå år sedan, skriver insändarskribenten.

Någonting finns där ute, som inte går att bortförklara, skriver insändarskribenten.

Någonting finns där ute, som inte går att bortförklara, skriver insändarskribenten.

Foto: NASA/ STScI

Insändare2023-07-12 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Oidentifierade flygande föremål eller UFO har uppmärksammats mer i media den senaste tiden. TV4 ska sända en serie i höst om fenomenet, där folk med UFO-iakttagande kommer till tals. Vad är det man ser och upplever? Någonting finns där ute som inte går att bortförklara. Undertecknad gjorde en stark iakttagelse en kväll i början av oktober för trettiotvå år sedan på himlen över där jag bor. Var tveksam till att delge någon min upplevelse. Ens trovärdighet kan då ifrågasättas. Men jag tror att många människor runt om i landet bär på märkliga upplevelser, men som den liksom undertecknad inte vågar berätta om. 

Under andra världskriget gjorde flera amerikanska bombplansbesättningar iakttagelser av märkliga flygande föremål. Även under senare decennier har piloter på trafikflygplan vid några tillfällen rapporterat om UFO:n Det verkar också som att när det är krig någonstans på jorden blir UFO-iaktagelserna mer frekventa. Som just senaste året, då märkliga iakttagelser har rapporterats. Oidentifierade flygande föremål borde upphöjas till en vetenskap. Amerikanska flygvapnet har en avdelning som samlar in och analysera UFO-uppgifter. De behåller de flesta inkomna rapporterna för sig själva. Jag tror att UFO-besöken har pågått så länge det har funnits homo sapiens på Jorden. Ett exempel är Nascalinjerna i Peru. Ännu har ingen lyckats tolka betydelsen av dem. Bedömer att det är utomjordisk intelligens.

 
 
 
 
 
 
Läs mer om