Jag lever under dödshot trots skyddad identitet

På mycket kort tid, har flera kvinnor bragts till livet. Majoriteten av kvinnorna, kände sina mördare. De flesta var i eller hade haft en relation med deras mördare.

Ingen ska behöva exponeras och ingen ska behandlas med misstro på grund av den skyddade identiteten, skriver insändarskribenten.

Ingen ska behöva exponeras och ingen ska behandlas med misstro på grund av den skyddade identiteten, skriver insändarskribenten.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Insändare2021-04-23 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är dags att samhället tar sitt ansvar och skyddar alla utsatta kvinnor. Ingen kvinna ska få offras för att Sveriges lagstiftning och skydd inte är tillräckligt.

Det är med sorg, vemod och frustration som vi under kort tid upplevt att flera kvinnor dödats och att samtliga kvinnor hade anknytning till mördaren. En av kvinnorna, levde med skyddad identitet och skyddad adress.På flykt från sin tidigare man och numera hennes baneman.

Detta ska överhuvudtaget inte vara möjligt, att ett brottsoffer inte är tillräckligt skyddad. För det är samhällets ansvar att omöjliggöra en spårning, att myndigheter handlar efter en gemensam regelbok för alla som lever under detta speciella skydd. 

Ingen ska behöva exponeras och ingen ska behandlas med misstro på grund av den skyddade identiteten.


Men verkligheten är en annan, vårt skydd är otillräckligt på alla sätt och vis. Många möts med misstänksamhet av myndigheter och andra inrättningar när man inte kan uppge ett korrekt personnummer. 

På sjukhusen är det inte ovanligt att det blir en ringlande kö, när sekreteraren inte accepterar u-nummer och inför hela kön blir man exponerad och tillintetgjord.

Det är heller inte ovanligt att skatteverkets servrar kan krångla, och plötsligt där och då, finns alla skyddade personuppgifter tillgängliga.

Det är också vanligt att skolor "råkar" avslöja adressuppgifter till den andre föräldern. Försäkringskassan gör otaliga misstag, för att inte tala om mobiloperatörerna som, trots skydd, kan släppa personuppgifter.

Jag vet vad jag talar om, då jag är en av dessa kvinnor som lever med skyddad identitet. Jag lever under dödshot och har även fått en ny identitet. Ändock har jag spårats och min nya identitet är röjd.

Vi måste kräva ett liv och ett skydd som fungerar och inte tar fler människoliv. Vi kan aldrig acceptera att leva som flyktingar i vårt eget land. Vi måste få leva i fred och i säkerhet.

Ingen mer kvinna får offras för ett skydd som inte fungerar. Samhället måste vakna nu, förändringar måste göras nu.

Ally Penzi