Förbjud slöjor på flickor upp till årskurs sex

Både myndigheter, föräldrar, lärare och andra vuxna bör inse det absurda i att små flickor tvingas bära huvudduk i vårt land, menar insändarskribenten.

Flickor är barn upp till puberteten, först därefter kan de kallas kvinnor, menar insändarskribenten.

Flickor är barn upp till puberteten, först därefter kan de kallas kvinnor, menar insändarskribenten.

Foto: M. SPENCER GREEN

Insändare2023-12-02 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På Liberalernas landsmöte i Linköping uppstod den hetaste debatten om slöjförbud i skolan. Partistyrelsen var emot förslaget, och det blev ett nej till förbud. 

Den främsta orsaken till beslutet är säkerligen okunnigheten om vad som är religion och vad som är profana lagar. I Sverige gäller svenska lagar.

Då det gäller slöjor är det säkrast att lyssna till Koranens budskap i Sura 24:30-31: Säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet. Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen.

Budskapet gäller endast vuxna män och kvinnor. Flickor är barn upp till puberteten, först därefter kan de kallas kvinnor.

Både myndigheter, föräldrar, lärare och andra vuxna bör inse det absurda i att små flickor tvingas bära huvudduk i vårt land. Förbjud slöjor från och med förskolan upp till och med årskurs sex i alla skolor – både kommunala och friskolor.