Roligt på Stora torget – inte nu, men kanske sedan?

Insändare2021-12-18 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har i denna tidning tagit del av ansvarigt kommunalråds idéer om hur Linköpings kommun på olika sätt ska konkurrera med andra kommuner. Störst julgran i Sverige och nu också med en is- och skidanläggning på Stora torget som även den tydligen ska gå segrande ur denna av honom själv utlysta tävlingen.

Jag har som närboende, liksom andra som rör sig i området, kunnat konstatera att vi på Linköpings mest centrala torg nu har fått en byggarbetsplats och då under den tid som många andra kommuner lägger sig vinn om att smycka sina motsvarande platser.

Det jag undrar över är hur kommunen här tänkt och hur upphandlingen/beställningen av denna anläggning ser ut. Är det till exempel rimligt att inte arbetet pågår under lördag och söndag för att åtminstone påskynda färdigställandet. 

Bara för att man tydligen nu fått pengar över kan det inte vara rimligt att under denna tid ta Stora torget i anspråk för denna byggnation.