Inget nederlag att lägga ner projektet Ostlänken

Under åren har många kartor över tilltänkta järnvägsspår och broar publicerats, menar insändarskribenten.

Under åren har många kartor över tilltänkta järnvägsspår och broar publicerats, menar insändarskribenten.

Foto: Corren

Insändare2024-02-24 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "När Ostlänken är klar är den redan omodern" (21/2):

Åren har gått sedan tankarna på en ny järnväg mellan storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg föddes. Linköping ville då också bli en storstad med nya järnvägsspår genom staden. Det kravet är sedan länge inte en verklighet. Vi bor redan i en stor, vacker stad, som vi bör bevara och utveckla.

Under åren har många kartor över tilltänkta järnvägsspår och broar publicerats.

Sedan Vägverket för några år sedan förklarade att det inte blir någon fortsättning på spåren från Linköping söderut, borde tankarna på genomfart genom vår stad också lagts ner.

Vi har redan två tågförbindelser mellan Linköping och Stockholm – det är tillräckligt.

Det är varken fel eller ett nederlag att lägga ner ett projekt som i dag – och även för framtiden – visar sig vara en helt felaktig investering. 

Sågverk 80 fick läggas ner. Lägg ner Ostlänken.