Inget fel med att utreda bristande vandel

Statsminister Ulf Kristersson (M).
Statsminister Ulf Kristersson (M).

Insändare 24 oktober 2022 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Om bristande vandel införs är vi illa ute" (21/10):

Vill först påpeka att undertecknad inte är jurist men är dock läskunnig. Om "bristande vandel" står att läsa:

"Med bristande vandel avses förhållanden såsom bristande regelefterlevnad, association med kriminell organisation, nätverk eller klan, prostitution, missbruk, deltagande i våldsbejakande eller extremistiska 38 organisationer eller miljöer som hotar grundläggande svenska värden eller om det i övrigt föreligger otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet."

Som statsministern sa i en intervju med Expressen:
"I grund och botten handlar det om att det inte finns någon ovillkorlig rätt att som utländsk medborgare komma till Sverige och göra saker som inte är bra för Sverige."

Och vad som menas med ¨bra för Sverige" så förtydligade statsministern det med:
"Det handlar om att arbeta, försörja sig själv eller studera. På olika sätt bidra till samhället, inte komma och utnyttja samhället."

Det som nu gäller är att den nya regeringen kommer analysera de rättsliga möjligheterna att använda sig av utvisning på grund av "bristande vandel" utifrån den svensk grundlag, EU-rätten, Europakonventionen, och andra folkrättsliga åtaganden. Det vill säga på ett så rättssäkert sätt som möjligt.

Kan inte se att det skulle vara fel att detta utreds. Tvärtom. Trygghetsfrågorna är väl något de flesta önskar ska prioriteras. Likaså vill nog de flesta att Sveriges välfärd, det vill säga de skatter vi betalar in, ska användas på ett så bra sätt som möjligt. Skola, sjukvård, äldreomsorg och pensioner för att nämna några. Tack för ordet!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa