Ingen sophämtning på en månad – ändå måste jag betala

Nästa möjliga tillfälle visade sig vara i fredags den 19 januari, ordinarie tömningsdag. I fredags var det såphalt på vår väg. På en månad – ingen soptömning, skriver en boende.
Nästa möjliga tillfälle visade sig vara i fredags den 19 januari, ordinarie tömningsdag. I fredags var det såphalt på vår väg. På en månad – ingen soptömning, skriver en boende.

Då jag inte haft sophämtning på en månad vände jag mig till Tekniska verken för att begära tillbaka den fasta avgiften för den månaden. Men icke sa nicke, skriver en kund.

Insändare 27 januari 2024 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 5 januari 2024 skulle min soptunna tömmas. Det görs den var fjortonde dag. Den här dagen bedömde chauffören som kör sopbilen att det var för halt på vår väg på landet för att han skulle kunna köra in och utföra sitt arbete säkert. En subjektiv bedömning, andra chaufförer i andra stora bilar gjorde en annan bedömning och körde som vanligt. 

Tekniska verken gick ut på nätet och meddelade att på grund av vädret var en del sophämtning inställd. Sophämtningen skulle utföras så snart det var möjligt igen. Man kunde ha skickat ett mejl till sina kunder för information. 

Nästa möjliga tillfälle visade sig vara fredag den 19 januari, ordinarie tömningsdag. Den fredagen var det såphalt på vår väg. Så på en månad – ingen soptömning. 

Vi betalar som kunder hos Tekniska verken en fast årsavgift för soptömning baserad på storlek på sopkärlet. I mitt fall 88 kronor/månad i snitt plus kilopris på soporna. Då jag inte haft sophämtning på en månad vände jag mig till Tekniska verken för att begära tillbaka den fasta avgiften för den månaden. 

Icke sa nicke att det gick. Chauffören hade gjort bedömningen att det inte gick att köra – ingen återbetalning. Rent hypotetiskt, om alla på min väg som inte fick soporna hämtade har samma storlek på kärlen som jag så tjänade Tekniska verken 1┣242 kronor på att göra ingenting och då pratar vi bara om hushållen på just min väg. Jag antar att det var fler vägar med sophämtning som råkade ut för samma sak. 

Är 14 dagar verkligen så snart som möjligt? Tekniska verken, gör om och gör rätt. 

Git Bock

Svar från Tekniska verken:

Vi förstår att det kan kännas frustrerande att inte få sin sophämtning som planerat och vi beklagar verkligen detta. Snö och is ställer till det för chaufförerna som hämtar avfallet, vilket tyvärr innebär att en del kunder fått vänta på sin sophämtning. Vår entreprenör jobbar hårt för att komma i kapp hos dem som är berörda.

Vi har förtroende för att chaufförerna i sin yrkesroll har kompentens att göra bedömningen om en väg är säker att åka på. Chaufförerna tömmer flera hundra soptunnor varje dag och är ständigt ute på vägarna vid våra bostäder. Därför blir förutsättningarna för arbetsmiljö och säkerhet viktiga att ta hänsyn till. Onödiga risker drabbar inte bara den enskilda individen utan riskerar också att bidra till ytterligare driftstörningar och förseningar. 

Om en insamlingsrunda blir inställd på grund av att vi inte kan köra på vägen försöker vi tömma igen när vädret tillåter, som senast på nästa ordinarie tömningsdag. I ett sådant läge förstår vi att information känns extra viktigt. Därför pågår just nu ett utvecklingsarbete för att vi på ett bättre och effektivare sätt ska kunna kommunicera med våra kunder, exempelvis vid dåligt väglag. 

I den fasta avgiften för sophämtning som du hänvisar till ingår inte bara tömningen av soptunnan utan även andra delar, till exempel att kunna nyttja våra tre återvinningscentraler. 

För att sophämtningen ska flyta på så bra som möjligt vädjar vi till fastighetsägare och samfälligheter att göra vad de kan för att se till att soptunnorna är tillgängliga på tömningsdagen.

Välkommen att kontakta vår kundservice om du har fler frågor, så gör vi vårt bästa för att besvara dem. 

Johan Borg, affärsenhetschef hushållsavfall, Tekniska verken


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa