Ingen skattehöjning på dagordningen

Insändare 19 november 2019 13:56
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Höjd skatt fel väg att gå i Mjölby kommun" 11/11.

Mjölby kommun står inför samma demografiska utveckling som resten av Sveriges kommuner. Vi blir fler äldre som ska ha en bra vardag och samtidigt blir vi färre bland de som är i arbetsförålder. En tuff utmaning. 

Mjölby kommun har dock många fördelar. Vi ligger bra till geografiskt och kommunikationsmässigt vilket gynnar kompetensförsörjningen. Vi har en stabil och bra inflyttning i kommunen som ger mer skatteintäkter och ett större underlag för den privata näringen. 

Kommunen jobbar ständigt med den långsiktiga finansiella analysen för att hela kommunen ska ha en gemensam bild över vad som är framtidens utmaningar. Det handlar om att arbeta effektivare och med nya metoder, till exempel digitalisering där det kan ge ett mervärde, men det kommer också behövas besparingar. Och när besparingarna ska göras behöver vi gemensamt titta på var dessa ger mest effekt med minst konsekvenser. 

Precis som Tina Ånell skriver är en fortsatt inflyttning viktig. Då behöver vi en bra kärnverksamhet men ingen vill bo eller flytta till en kommun där det inte finns någon utveckling eller nya satsningar. Vi måste fortsätta utveckla mötesplatser och miljöer där människor trivs. Gallerian drivs inte av kommunen utan av kommunens fastighetsbolag FAMI med sin ekonomi. Att ha en stadskärna som inte lockar besökare och där det inte finns ett engagemang gynnar inte inflyttning till kommunen. 

Idag finns det inga planer på skattehöjning. Men utmaningarna framåt är stora och många prioriteringar kommer att behövas. Naturligtvis ska vi försätta arbeta för att Mjölby ska vara en bra kommun att leva och bo i. 

Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande (S)
Anna Johansson, ordförande omsorgs- och socialnämnden (S)

Ämnen du kan följa