Inför en radiokod för att stoppa friåkare

Biljettkontrollanterna skulle snabbt kunna möta upp den buss med flest gratisåkare, skriver en resenär.

Det som funkar i dag kan lätt bli en livsstil, menar insändarskribenten.

Det som funkar i dag kan lätt bli en livsstil, menar insändarskribenten.

Foto: Christer Kustvik

Insändare2023-12-30 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Gör något åt denna anarki på våra bussar” (21/12):

Åtminstone ett par gånger tidigare har jag skriftligt föreslagit hur Östgötatrafiken ska kunna effektivisera biljettkontrollerna, dock utan att få någon respons. 

På samma sätt som chaufförerna tidigare med några få knapptryckningar på radion kunde meddela antalet minuter bussen gick sen från ändhållplats, skulle chaufförerna nu kunna meddela antalet sannolika gratisåkare.

Då skulle biljettkontrollanterna snabbt kunna möta upp den buss med flest gratisåkare, men framför allt skulle statistiken kunna styra kontrollverksamheten till de linjer och tider där fusket är mest utbrett. Detta skulle, utan att öka kostnaderna för kontrollerna, vara att utnyttja befintliga resurser på ett effektivare sätt. 

Dessutom präglas många, inte minst ungdomar, på att fusk mycket väl kan löna sig. Det som funkar i dag kan lätt bli en livsstil.

Skulle vara intressant att få veta skälet till Östgötatrafikens ovilja att implementera en radiokod för att meddela uppskattat antal fuskare.