Inför en naturvetenskaplig ”lathund” för journalister

Som konsument anser jag att man har rätt att kräva saklighet av massmedierna, skriver "Matematikintresserad".
Som konsument anser jag att man har rätt att kräva saklighet av massmedierna, skriver "Matematikintresserad".

Många journalister har bristande kunskap inom det naturvetenskapliga området.

Insändare 20 januari 2022 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Några exempel: ”Siffran 500 har nämnts”. ”Det rör sig om stora siffror”. Siffran 500 existerar inte i vårt talsystem, tiosystemet, som är ett positionssystem. Siffror är symboler. Vi har 10 siffror, som vi använder i vårt talsystem, för att skriva olika tal, begrepp. Siffrornas storlek har ingen betydelse för talets storlek. Talet 321 skrivet med 2 mm höga siffror är större än talet 123 skrivet med 10 cm höga siffror.

Ihopblandning av procent och procenttal. I programmet ”Efter fem” kommenterades en undersökning, där man jämförde mäns och kvinnors vanor inom ett område. Ökningen var cirka 10 procentenheter för både män och kvinnor. Programledaren sade att det var ungefär 10 procents ökning i båda fallen, men ökningen för kvinnorna, från ett ensiffrigt tal till ett tvåsiffrigt tal, var cirka 500% och för männen, från ett tvåsiffrigt tal till ett annat tvåsiffrigt tal, var cirka 50%.

Vid ett annat tillfälle redovisades, i ”Efter fem”, resultatet av en korrekt gjord undersökning om viljan att vaccinera sig mot covid-19. En klar majoritet var för att vaccinera sig. Under programmet gjordes en undersökning, på Instagram, om tittarnas vilja att vaccinera sig mot covid-19. Denna undersökning visade att en knapp majoritet inte skulle vaccinera sig. En sådan undersökning kan aldrig vara representativ för vad svenska folket tycker, nästan 40 procent av befolkningen har inte Instagram och man vet ju inte vilka som svarar. Man har alltså inte gjort ett korrekt urval.

 

Vindhastigheten anges ofta i ”sekundmeter”, en enhet, som inte finns. Enheten är m/s. I Aftonbladet stod en gång rubriken: ”220 volt den vanligaste hushållsströmmen”. Enheten för elektrisk ström är ampere, A och enheten för elektrisk spänning är volt, V. Det finns ingen ”vanlig hushållsström”. Den elektriska strömmen i en en. strömkrets beror på vilken belastning man kopplar in.

I en tidning stod att ett vindkraftverk producerat energin 35 MW. Det är skillnad på effekt och energi. Effekten anges i MW och energin i MWh.

”Kurvan går rätt upp”. Även om man byter ut rätt mot rakt, så blir det fel. Om en matematisk kurva går rakt upp, innebär det en oändlig ökning på tiden noll tidsenheter.

Som konsument anser jag att man har rätt att kräva saklighet av massmedierna. Jag anser att en ”Lathund för journalister” kan vara ett steg mot större naturvetenskaplig saklighet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa