Infiltratörer inom polisen – bör vi bli oroliga?

Polisens stora resurser på skjutningar, sprängningar och andra våldsdåd, kanske minskar fokusen på andra viktiga metoder som de kriminella ledarna planerar och genomför, menar insändarskribenten.

Det är allvarligt att inte polisen själv har koll på detta, menar insändarskribenten.

Det är allvarligt att inte polisen själv har koll på detta, menar insändarskribenten.

Foto: Johan Nilsson/TT

Insändare2024-05-06 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Genom granskande journalister i Dagens Nyheter har vi fått reda på att inom vår poliskår har de kriminella nätverken lyckats skaffa personer som avslöjar viktig information till de som poliskåren har som uppgift att både avslöja och förhoppningsvis straffa.

Det finns flera slutsatser att göra av detta avslöjande. Här är några exempel:

1. Det är allvarligt att inte polisen själv har koll på detta.

2. Vikten av att det finns medier som har resurser till grävande journalister.  

3. Att som justitieministern förslå hårdare straff räcker givetvis inte för att hindra försöken att infiltrera poliskåren.

4. Vi medborgare riskerar att minska tilliten och förtroendet, inte bara för polisen utan för myndigheter över huvud taget, vilket är förödande för vårt demokratiska styrelseskick.

5. Polisens stora resurser på skjutningar, sprängningar och andra våldsdåd, kanske minskar fokusen på andra viktiga metoder som de kriminella ledarna planerar och genomför.

Till sist får vi hoppas att den nya polisledningen inte bara hittar historiska förklaringar som exempelvis för få poliser, utan samlar en erfaren polisgrupp som arbetar fram förslag för att förhindra att polisens egna anställda av olika skäl sviker sin uppgift. I en så stor grupp av anställda, totalt cirka 40 000, är det givetvis en svår uppgift att inte någon sviker sin uppgift.