Man förväntar sig mer respons än tystnad

Det är först när vi informerar ansvarig förvaltare om vårt pressmeddelande som det börjar hända saker, skriver insändarskribenten.

Den enda informationen som hyresgästerna har fått har varit från Hyresgästföreningen och inte från er som hyresvärd eller ansvarig för områdets skalskydd, skriver insändarskribenten.

Den enda informationen som hyresgästerna har fått har varit från Hyresgästföreningen och inte från er som hyresvärd eller ansvarig för områdets skalskydd, skriver insändarskribenten.

Foto: Carl Karlsson

Insändare2023-07-25 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på artikeln "12 inbrott på två veckor - 'Jag vågar inte gå ut'" (21/7):

Här kommer kommentar till Riksbyggens fastighetschef Cipi Jugovics svar på situationen i Skarpan:

Tack för ditt mejlsvar i artikeln om brottsvågen i Skarpan.

Vi önskar dock att få förtydliga vissa delar som verkar ha missats i informationen till ledningen.

Du menar att dialog inleddes i slutet på juni, dialogen innefattade ett telefonsamtal, redan då med krav på att ni ska informera era hyresgäster. 

Här vill vi förtydliga att den enda informationen som hyresgästerna har fått har varit från Hyresgästföreningen och inte från er som hyresvärd eller ansvarig för områdets skalskydd.

Informationens innehåll är dock detsamma men det åligger inte Hyresgästföreningen att informera om ordningsregler som ryms i eran förvaltning.

Vad som inte framgår i ditt svar är att situationen eskalerade väldigt snabbt efter det enda telefonsamtalet och då fick vi ingen fortsatt kontakt eller respons mer än att man skulle ta det vidare till berörda. Uppmaningen var att man skulle felanmäla inbrottet till Riksbyggen och när till och med administratören på felanmälan reagerar på mängden anmälningar och lovar att ta det vidare förväntar man sig mer respons än tystnad i flera veckor.

Semestertider förvisso men ansvarig förvaltare förklarade att han hade någon form av beredskap vid det första och enda telefonsamtalet innan vi kontaktade media.

Det är först när vi informerar ansvarig förvaltare om vårt pressmeddelande som det börjar hända saker. Väktare sätts in och vi har ett första möte med förhållandevis god stämning och bra resultat med åtgärder och fortsatt planering och samverkan.

Därför rimmar det lite illa när ansvarig förvaltare, via mejl dagen efter det första mötet, riktar hård kritik mot Hyresgästföreningens agerande att gå ut i tidningen. Han skriver att det inte gagnar någon men för vår del kan vi inte se något annat än att det gav ett gott resultat.

Att ansvarig förvaltare dessutom ifrågasätter vad vi valt att gå ut i media om och mer eller mindre vill diktera villkoren för att ta en mediakontakt, känns inte det som en inskränkning av yttrandefriheten då?

Förvaltaren skuldbelägger också Hyresgästföreningen i samma mejl, för att man försvårar att få in nya hyresgäster samt haussar upp stämningen i området, det kan vi tyvärr inte ta åt oss äran för, det gör ni så bra själva.

Vi har kontinuerlig kontakt med våra hyresgäster via flera kanaler så vi vet att vi företräder våra hyresgäster och vi har dessutom hyresgästerna bakom oss, vilket tyvärr är mer än vad man kan säga om stödet och förtroendet för hyresvärdens förvaltning.

Ansvarig förvaltare lyser med sin frånvaro på boendemöten och har undanbett sig möten med hyresgäster så hur kan han vara rädd för att Hyresgästföreningen motarbetar de gemensamma syftena när dessa regleras mellan Hyresgästföreningen och ansvarig förvaltare?

Hyresgästföreningen i Skarpan genom ordförande Albin Adell och vice ordförande Susanne Zeidan


Svar från Riksbyggen:

Det är alltid tråkigt när ett bostadsområde drabbas av inbrott och skadegörelse. Som förvaltare åtgärdar och återställer vi alltid så snart vi får kännedom om en skada. När en skada är så omfattande att den inte går att åtgärda direkt på plats kontaktar vi underleverantörer till oss. Ibland kan det ta några dagar innan de kan åtgärda en skada men hanteringen sker alltid så skyndsamt som det går. Vid större händelser och skador polisanmäler vi alltid. När något hänt utökar vi alltid vår tillsyn och rondering i området där vi bland annat särskilt kontrollerar skalskydd och inpasseringssystem. Det har vi gjort även denna gång i Skarpan. 

När vi bjuds in samverkar vi alltid också med polis, grannar, kommun, den lokala hyresgästföreningen eller andra parter. Vi kan och vill alltid samverka för att bidra på det sätt vi kan.

Fastighetschef Cipi Jugovic