Ideella insatser i idrottsföreningar är ett måste

Sättet att se på ideellt engagemang av ungdomar fungerar kanske för rika storklubbar men i mindre föreningar, som vi har gott om i runt i landet och som inte sällan fostrar fram talanger, så är det ideella engagemanget ett måste för att överleva.

Ideella insatser för idrottsrörelsen är en god fostran för hur man kan bidra till att så många barn som möjligt får chansen att utöva sin sport utan några ekonomiska hinder, anser insändarskribenten.

Ideella insatser för idrottsrörelsen är en god fostran för hur man kan bidra till att så många barn som möjligt får chansen att utöva sin sport utan några ekonomiska hinder, anser insändarskribenten.

Foto: Mats Schagerström/TT

Insändare2021-04-16 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Gratis ungdomsarbete är förlegat och omodernt" (13/4).

Din enkla lösning att höja föreningsavgiften låter ju just enkel men i verkligheten innebär det att flera föräldrar inte anser sig ha råd att låta sina barn idrotta. 

Några hundra kronor i avgiftshöjning är kanske inte mycket för dig, men kan vara avgörande för familjer med låg inkomst. Det är väl inte meningen att barn till låginkomsttagare ska hindras från att utöva idrott för att ungdomar ska avlönas för det som idag är ideellt engagemang? 

Ideella insatser för idrottsrörelsen är en god fostran för hur man kan bidra till att så många barn som möjligt får chansen att utöva sin sport utan några ekonomiska hinder. Det är verkligen inte förlegat eller omodernt. Ge för att få tillbaka, inte enbart i pengar. 

Vad gäller företag som arrangerar idrott som komplement till föreningar så är det inte så att varje förälder snällt öppnar plånboken så fort ett sådant företag dyker upp, många väljer bort den möjligheten för att de tycker att det räcker med utövandet i föreningen.

Idrott ska vara till för alla och många mindre föreningar bidrar till det, vilket inte vore möjligt med höjda avgifter av onödiga orsaker.