Hyresgäster i de gamla områdena får betala priset

De är hyresgästerna med kanske 75 år gamla utrustningar i bland annat Ekön och Charlottenborg som är de stora förlorarna genom denna höjningsmetod, menar insändarskribenten.

I det aktuella fallet har Platen och Hyresgästföreningen varit helt överens om att tillämpa kronor per kvadratmeter. Vi ser att det resulterar i en mer rättvis hyresjustering, där de högre hyrorna inte ökar mer i kronor än de lägre hyrorna, skriver Lars Åke Landén, vd.

I det aktuella fallet har Platen och Hyresgästföreningen varit helt överens om att tillämpa kronor per kvadratmeter. Vi ser att det resulterar i en mer rättvis hyresjustering, där de högre hyrorna inte ökar mer i kronor än de lägre hyrorna, skriver Lars Åke Landén, vd.

Foto: Peter Calén / Lovisa Lindstrand

Insändare2024-03-27 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bostadsstiftelsen Platen i Motala har nu efter mycket om och men fått igenom en hyreshöjning från årsskiftet i likhet med andra företag. Det som skiljer Platen mot de andra företagen är att man envisas med att likt hyresvärdarna i det förra årtusendet höja hyran i kronor per kvadratmeter i stället för i procent. Man motiverar detta med att bibehålla skillnaden mellan små och stora lägenheter. 

Sanningen är i stället att man måste dölja sina enorma uthyrningsproblem i de ombyggda lägenheterna med ockerhyror som folket flyr ifrån och ingen vill flytta in i. I dagens utbud på Platens hemsida erbjuds 20 lägenheter ut, samtliga i Gamla stan som var det mest attraktiva området i Motala tills den misslyckade ombyggnationen startade.

Platens envishet med att höja i kronor per kvadratmeter innebär att man håller nere hyrorna i de ombyggda och nybyggda områdena medan man låter hyresgästerna i de gamla områdena få betala priset för Platens misslyckade ombyggnader genom större hyreshöjningar. Det är således hyresgästerna med kanske 75 år gamla utrustningar i bland annat Ekön och Charlottenborg som är de stora förlorarna genom denna höjningsmetod. 

Att Platen verkar vara desperata genom att nu ge vem som helst bostäder utan att behöva stå i kö, arrangerar ungdomsrabatter med mera, är försåtligt när man i dag har 100–150 tomma lägenheter samt att ett 60-tal hyresgäster säger upp sina lägenheter varje månad för att fly från bolaget. Att Platens ledning inte klarar sina uppgifter samt att man tydligen har en synnerligen okunnig styrelse gör att ägaren snarast bör agera.

"Observer"

Svar från Platen:

Det glädjer oss att det finns ett engagemang i hyresrätten och i Platen som hyresvärd. Vi är tacksamma över att få besvara insändarskribentens tankar.

Precis som många andra företag och fastighetsägare har Platen påverkats av de kostnadsökningar som vi alla har märkt av de senaste åren. Den nya trepartsöverenskommelsen mellan Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen syftar till att dämpa kostnadsökningens påverkan på hyran över tid. 

Det finns så klart olika syn på om en förhandling ska ske i kr/kvm eller i procent. I det aktuella fallet har Platen och Hyresgästföreningen varit helt överens om att tillämpa kronor per kvadratmeter. Vi ser att det resulterar i en mer rättvis hyresjustering, där de högre hyrorna inte ökar mer i kronor än de lägre hyrorna, vilket hade varit resultatet vid en procentuell hyresjustering. När det gäller nybyggda lägenheter finns rättspraxis som begränsar vilken hyresjustering som får föreligga.

Insändarskribenten tar även upp vakanssituationen. Tyvärr ser vi och andra fastighetsägare att en del tomma lägenheter dyker upp i våra fastighetsbestånd, så har det varit de senaste åren och den grundläggande orsaken är att inflyttningen till Motala inte motsvarat de nya bostäderna som byggts. 

Vi har över tid haft en omflyttning om cirka 75–80 hyreskontrakt per månad, uppsägningar beror på olika skäl såsom ändrade förutsättningar i livet eller att man önskar ett annat boende. Insändarskribenten beskriver en situation vi inte känner igen oss i utan vi ser ett stort intresse för våra bostadsalternativ.

Det fina med hyresrätten är att du som hyresgäst har en garanterad boendekostnad under 12 månader. Den tryggheten ger konkurrensfördelar till hyresrätten i jämförelse med andra upplåtelseformer i dagens ekonomiska läge.

Det är roligt att våra satsningar på uthyrning uppmärksammas. Vi ser en vakansökning såväl hos Platen som hos andra aktörer och vi arbetar aktivt för att säkerställa en bra uthyrningsstrategi. Vi har sett att det finns personer med få köpoäng som önskar bo hos oss, för att ge dessa en chans till ett hyreskontrakt har vi lanserat ”Bostad direkt”. Vi ser även att många unga har avvaktat med att flytta hemifrån och har därför startat en ungdomskampanj för att underlätta för dem, samtidigt ökar det totala antalet hyresgäster. 

Insändarskribentens kommentar om företagets ledning och styrelse lämnas utan specifikt bemötande. För den som vill läsa mer om Platens verksamhet hänvisar vi till den information och årsredovisning som finns på Platens hemsida www.platen.se.

Albin Gunnarson, ordförande 

Lars Åke Landén, vd