Hyresgäst: Subventionerar Stångåstaden sina hyror?

För att svara på insändarskribentens fråga om avkastningskrav så stämmer det. Det är vår ägare, det vill säga Linköpings kommun, som bestämmer vårt uppdrag och nivån för avkastningen, skriver Stångåstaden.
För att svara på insändarskribentens fråga om avkastningskrav så stämmer det. Det är vår ägare, det vill säga Linköpings kommun, som bestämmer vårt uppdrag och nivån för avkastningen, skriver Stångåstaden.

Kan någon tydliggöra det här med hyror hos Stångåstaden, skriver en hyresgäst.

Insändare 23 januari 2024 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varje gång som det har varit en hyresförhandling eller står något om vinstuttag, så ser man kommentarer av personer som påstår att Stångåstaden subventionerar sina hyror. 

Det vore bra om man som hyresgäst kunde se vilken subvention man har på hyresavin. Jag lever i tron att Stångåstaden har marknadshyror som övriga fastighetsbolag – skillnaden är väl att man har ett avkastningskrav från stadshuset. 

Hoppas verkligen att man kan få ett svar från Stångåstaden så att vi reder ut den här frågan.

"Hyresgäst"

Svar från Stångåstaden:

Några av de allra vanligaste frågorna vi får på Stångåstaden handlar om hyressättning och hur det går till när vi sätter hyrorna. Nedan reder vi ut begreppen kring hur Sveriges hyressystem fungerar.   

Stångåstaden kan och får inte ge subventioner. Stångåstaden och alla andra allmännyttiga bostadsbolag omfattas sedan drygt 10 år tillbaka av en särlagstiftning som kallas för Allbolagen. När Allbolagen infördes i Sverige innebar den en förändring för allmännyttan (kommunalt ägda bostadsbolag). Bolagens huvudsakliga uppgift är fortfarande att förvalta fastigheter med hyresrätter, främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda hyresgäster inflytande. Men verksamheten ska drivas enligt affärsmässiga principer och med normala avkastningskrav. Kravet på affärsmässighet innebar ett undantag från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i vinstsyfte.   

Vi har inte marknadshyror i Sverige. Det gäller både privata och allmännyttiga bostadsbolag. Alla hyresjusteringar måste alltså förhandlas. Detta gäller oavsett om vi bygger nya lägenheter, bygger om befintliga lägenheter eller vill ändra befintliga hyror. Vad gäller de årliga förhandlingarna så finns en trepartsöverenskommelse mellan Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen kring hur det ska gå till. Överenskommelsen är inne på sitt andra år. Grunden i överenskommelsen är att förhandlingarna utgår från fem parametrar; KPI, BNP utvecklingen, taxor, kostnadsutveckling för förvaltning och underhåll samt ränteutvecklingen. I förhandlingen tittar man på parametrarnas utveckling innevarande år samt ytterligare två år bakåt.   

För att svara på insändarskribentens fråga om avkastningskrav så stämmer det. Det är vår ägare, det vill säga Linköpings kommun, som bestämmer vårt uppdrag och nivån för avkastningen. Det är samma princip för oss som för övriga kommunalt ägda bolag. Ägarens krav måste dock i Stångåstadens fall förhålla sig till reglerna i Allbolagen om affärsmässighet och avkastningskrav i nivå med marknaden. 

Vi hoppas med detta insändarsvar att vi har förtydligat fakta kring vad som gäller för Stångåstadens hyressättning.   

Stångåstaden  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa