Hur tänker ni egentligen, Mjölby kommun?

Bisarra placeringar och den totala bristen på samarbetsvilja är bara toppen av isberget som är barnomsorgen i Mjölby kommun, skriver insändarskribenten.

Hur kan systemet med placeringarna vara så dåligt uppbyggt, utan ett uns av flexibilitet och möjlighet till bedömningar från fall till fall, skriver insändarskirbenten.

Hur kan systemet med placeringarna vara så dåligt uppbyggt, utan ett uns av flexibilitet och möjlighet till bedömningar från fall till fall, skriver insändarskirbenten.

Foto: Andreas Hillergren/TT

Insändare2023-07-05 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

”Ditt barn har fått ett platserbjudande på…” börjar sms:et. Även om hoppet är det sista som lämnar en och vi redan egentligen visste att det var kört efter att ha hört flera berättelser från andra arga föräldrar, blir man oerhört besviken. Vår minsting får inte plats på samma förskola som storasyster. Förskolan som ligger 50 meter från vårt hus kan inte ta emot henne eftersom vi har sökt plats från oktober. Jag är medveten om svårigheterna med att få plats i mitten av terminen, men om syskonförtur, i praktiken, enbart gäller med start i augusti måste det tydligt framgå när man ansöker. 

Vår dotter fyller ett år i augusti. Om vi hade vetat att det bara fanns chans att få plats på sitt förstaval genom syskonförtur vid terminsstart hade vi självklart sökt plats då. Min brorsdotter fick inte heller plats på storebrors förskola och de sökte redan från första september, i deras fall försöker de få till en överflytt av storebror och inte ens i det avseendet är kommunen behjälpliga trots att det finns plats på mottagande förskola, reglerna är sådana att det ska ansökas fyra månader i förväg. Hur kan systemet med placeringarna vara så dåligt uppbyggt, utan ett uns av flexibilitet och möjlighet till bedömningar från fall till fall? Ska föräldrar behöva flänga runt hela stan för att lämna barn på olika ställen bara för att man råkar ha ett barn som ska börja mitt i terminen? Finns tryggheten i fokus när man placerar min dotter, brorsdotter och många andra småsyskon på helt andra förskolor när man kunde ha fått en mycket smidigare och tryggare inskolning med stöd av ett större syskon?

Bisarra placeringar och den totala bristen på samarbetsvilja är bara toppen av isberget som är barnomsorgen i Mjölby kommun. Hur kan man aktivt jobba för tillväxt och inflyttning när man inte lyfter ett finger för att bygga ut förskolor och skolor tillräckligt mycket så att det finns plats för alla som bor här? I åratal har t.ex. eleverna på Lagmanskolan fått gå i baracker och man öppnar och stänger garantiförskolor, även dessa i baracker, om vartannat. Nu måste det ske en ändring. Mjölby kommun behöver arbeta för sina medborgare i stället för att förvänta sig att medborgarna ska anpassa sina liv och få en massa extra krångel på grund av konstiga system. Ser jag enbart till mig själv kommer det gå åt avsevärt mycket mer tid när man måste lämna och hämta tre barn på tre geografiskt vitt skilda ställen, som om det inte vore stressigt nog att lämna på ett ställe. Planen att cykla med skolbarnet på morgonen går om intet då lämning av den lilla med alla tillhörande extrakläder och blöjor på en förskola långt ifrån hemmet innebär att vi måste ta bilen. Men det kanske är kommunens mål att alla ska vara bilburna till lämning och arbete. Mjölby kommun kanske anser att det går i linje med klimatmålen, vad vet jag?

"Irriterad småbarnsförälder"

Svar från Mjölby kommun:

Vi beklagar att ditt placeringsbesked kommer med besvikelse. Förskolans köregler i Mjölby kommun är framtagna för att skapa en rättvis hantering för alla som söker en plats. Detta innebär att vi inte kan göra olika från fall till fall. 

Vid ansökan om förskoleplats får de flesta den placering de önskat som nummer ett, men inte alla. Många platser fylls upp vid terminsstart eftersom det är då vi har flest sökande. Vi tar med oss att detta behöver förtydligas i vår information. 

Vi förstår att du känner frustration för att dottern inte fått plats på samma förskola som storasyster och att detta ställer till det i vardagslogistiken. Vissa förskolor har högt tryck i antalet sökande, medan det på andra förskolor finns gott om platser. När man har syskonförtur men inte får plats på samma förskola som syskonet hamnar man automatiskt i överflyttningskö och får i mån av plats byta till önskad förskola nästkommande terminsstart.

Överflytt sker vid terminsstart är för att kunna planera långsiktigt och skapa stabila barngrupper. Med stabila barngrupper skapar vi relationer och trygghet, en förutsättning för barnens utveckling och lärande. 

Vi har inte brist på platser till skola och förskola i Mjölby kommun, men vi har som vi skrivit ovan olika stort tryck till kommunens skolor och förskolor. Paviljonger används som tillfällig lösning vid till exempel ombyggnation och vid begränsade perioder med hög beläggning. I takt med att kommunen växer finns planering för utökat antal förskole- och skolplatser. Allt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för barnen i Mjölby kommun.

Catharina Bladh, verksamhetschef förskola

 
 
 
 
 
 
Läs mer om