Hur ställer sig Tekniska verken till prishöjningar?

Fjärrvärmeverken bör inte höja priset, det skulle urholka samhällsekonomin, menar insändarskribenten.

Förstahandsåtgärden kan inte vara att att höja priset på fjärrvärme. Det måste gå att rationalisera driften eller sänka värmen, menar insändarskribenten.

Förstahandsåtgärden kan inte vara att att höja priset på fjärrvärme. Det måste gå att rationalisera driften eller sänka värmen, menar insändarskribenten.

Foto: Victor Bomgren

Insändare2022-09-24 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Media rapporterar att fjärrvärmeverken känner sig tvungna att höja priset på distribuerad värme till de fastigheter som är ansluta. El, transporter och olja har blivet dyrare enligt distributörerna av fjärrvärme. Det måste vara stopp nu för flera kostnadshöjningar för hushållen. Först elen som blir mycket dyr under kommande halvår. Sedan hyreshöjningar på grund av dyrare fjärrvärme! Det måste vara uteslutet att höja priset. 

Vårt svenska elnät är integrerat med EU, därför är elen så dyr. Inte enbart en fördel att Sverige ingår i EU. Vad det gäller våra svenska fjärrvärmeföretag är väl inte förstahandsåtgärden att höja priset på fjärrvärme. Det måste väl gå att rationalisera driften. Eller att sänka värmen för att hushålla med bränslet.

Statsminister Andersson sa i valrörelsen ”att det kommer att bli en krigsvinter”. Fjärrvärmeverken bör inte höja priset, det skulle urholka samhällsekonomin. Undertecknad som är född i mitten på fyrtiotalet har andra referenser vad det gäller bekvämlighet. Jag pallar för en ”krigsvinter”, men det uppväxande släktet bör få ha sin standard. Hur ställer sig fjärrvärmeverket i Linköping till prishöjningar?

Janne E

Svar från Tekniska verken:

Som Janne skriver, har nu de flesta fjärrvärmeföretag meddelat sina planerade prisförändringar inför nästa år. Avgiftshöjningarna är till stor del en konsekvens av att bränslekostnaden har ökat markant på grund av omvärlden och världsläget. Tekniska verken i Linköping ändrar fjärrvärmepris från och med den 1 januari 2023. Prisökningen blir 3,5 procent. Det innebär exempelvis en höjning på cirka 50 kronor per månad för en villakund som förbrukar cirka 20 000 kWh per år.

Vi tror på en fjärrvärmeprissättning som är transparent, förutsägbar och stabil. Inom ramen för bland annat Prisdialogen för vi en öppen dialog med våra kunder som bygger på ömsesidigt förtroende och förståelse. Tekniska verkens ägardirektiv innebär att vi håller priser som ligger under genomsnittet i Sverige. Vår förhoppning är att de faktorer som påverkar fjärrvärmepriset, det vill säga kostnader för bränsle, skatter och distribution, inte ska stiga avsevärt under de närmaste åren.

Michael Fahlström, chef för Värme och kyla på Tekniska verken-koncernen