Hur många undersköterskor kostar kontoret i Bryssel?

Finns det någon tanke om att stänga ned Brysselkontoret (om det finns) och i stället använda pengarna till vård på hemmaplan, undrar insändarskribenten.

Region Östergötland har ett kontor i Bryssel som består av två medarbetare och en praktikant, skriver Richard Widén, regionutvecklingsdirektör vid Region Östergötland.

Region Östergötland har ett kontor i Bryssel som består av två medarbetare och en praktikant, skriver Richard Widén, regionutvecklingsdirektör vid Region Östergötland.

Foto: Petra Älvstrand/Yvonne Åsell/SvD/TT

Insändare2024-03-30 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag fick nyligen höra att Region Östergötland har ett kontor och personal i Bryssel. Men det kan väl inte vara sant, eller? Det låter som en utopi.

Om det skulle visa sig vara sant:

1. Varför? Till vilken odiskutabel nytta för oss skattebetalare och patienter?

2. Kostnader? Hur många undersköterskor kostar det?

3. Eftersom det är ekonomisk kris och nedskärningar i vården, finns det någon tanke om att stänga ned Bryssel-kontoret (om det finns) och i stället använda pengarna till vård på hemmaplan?

Vi är flera som undrar och vill ha svar. Men det får vi nog inte eftersom det sunda förnuftet säger att det inte existerar något kontor i Bryssel som vi östgötar bekostar i stället för vård.

"Undrande"

Svar från Region Östergötland:

Samtliga svenska regioner och även vissa större städer samt vissa lärosäten finns på olika sätt representerade i Bryssel. Region Östergötland har ett kontor i Bryssel som består av två medarbetare och en praktikant. Kontoret etablerades 1996 och är en stödfunktion till hela Region Östergötlands verksamhet, men stöttar även särskilt länsstyrelsen och Linköpings universitet samt övriga aktörer i länet. 

Sverige som nation har lämnat över en del beslutandemakt till EU i samband med medlemskapet. Det gäller till exempel frågor som rör transport, energi och AI, samt vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet, till exempel hälsodata, läkemedel samt hållbarhetsfrågor. Cirka 60 procent av de beslut som fattas av EU genomförs på regional och lokal nivå. EU-kontoret har därför i uppdrag att bevaka dessa frågor på EU-nivå och bedriva påverkansarbete i de frågor som har stor betydelse och påverkan på Östergötlands utveckling eller Region Östergötlands verksamhet. 

Medarbetarnas placering i Bryssel underlättar och effektiviserar arbetet, och arbetsuppgifterna hade annars behövts utföras från hemmaplan. Ett konkret exempel gäller EU:s läkemedelslagstiftning, där kontoret tillsammans med kollegor på hemmaplan och Sveriges Kommuner och Regioner bedriver ett aktivt arbete med att påverka lagstiftningen för att säkerställa god tillgång till läkemedel till rimliga priser – något som påverkar både Region Östergötlands ekonomi och våra patienter. 

Ett annat exempel gäller EU:s långtidsbudget, där samtliga svenska regioner just nu påverkar EU och nationell nivå i frågor som rör de utvecklingsmedel som vi får från EU för insatser inom bland annat utbildning, grön omställning och tillväxt. Detta skapar ökad konkurrenskraft för Östergötland som län. Kontoret hjälper också Region Östergötlands verksamheter men även andra aktörer i länet i ansökningsprocessen av EU-medel för olika utvecklingsinsatser som inte hade varit möjliga utan tillgång till denna finansiering. 

EU-kontoret ingår i Region Östergötlands verksamhet och omfattas precis som övriga verksamheter av de besparingar vi står inför som organisation.

Richard Widén, regionutvecklingsdirektör, Region Östergötland