Hur kunde Motala kommun förlora?

Lalandia var ett viktigt projekt för Motala kommun, menar insändarskribenten.

Lalandia var ett viktigt projekt för Motala kommun, menar insändarskribenten.

Foto: Peter Calén

Insändare2024-03-19 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ingen är betjänt av långa handläggningstider inom domstolsväsendet. Varken den som överklagar eller motparten, där är vi överens. Men domslutet påverkas inte av tiden. 

Att Motala kommun förlorade i processen om detaljplanerna har ingenting med tiden att göra, det är viktigt att förstå. 

Att beslut fattades om att riva Folkets park och Mariebergsbadet långt innan domslutet kom kan inte skyllas på någon annan. Det var ett beslut av våra styrande politiker. Lite ödmjuk eftertänksamhet kan måhända vara på sin plats. 

Den stora frågan som borde belysas och skrivas om är: Hur kunde Motala kommun förlora mot sakägarna i alla detaljplaner som överklagades, när det gäller ett för kommunen så viktigt projekt?