Hur kan man tillåta eldning för trivsel?

Röken ligger tätt så här års, skriver en villaägare.
Röken ligger tätt så här års, skriver en villaägare.

Insändare 30 januari 2024 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har lite svårt att förstå hur man kan tillåta så kallad trivseleldning i täta villakvarter. Röken ligger tätt så här års. Jag är astmatiker och mår inte bra av det och röken i sig är ju hälsovådlig.

Jag vill påminna om vad som gäller för att trivseleldning ska vara tillåten:

* "Vägledande domar i mark- och miljööverdomstolen har definierat att trivseleldning innebär eldning upp till fyra timmar per tillfälle och högst två gånger per vecka."

* "En grundläggande sak är att se till att lufttillförseln till pannans eldstad är god."

* "Ett eldningsbeteende som är dåligt i flera avseenden är så kallad pyreldning. Det innebär att brasan eldas lågintensivt under lång tid genom att ha väldigt låg lufttillförsel till pannans eldstad. Att elda på det sättet minskar verkningsgraden och orsakar ofta kraftig tjärbildning och höga utsläpp av skadliga luftföroreningar."


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa