Hur kan kommunen godkänna en ny trappa utan ramp?

Redan år 2000 besattes målet om ett tillgängligt Sverige och Linköping till 2010. Det infriades inte och dessvärre fortsätter Linköping vara sämst i klassen med att acceptera otillgängliga lösningar, menar insändarskribenten.
Redan år 2000 besattes målet om ett tillgängligt Sverige och Linköping till 2010. Det infriades inte och dessvärre fortsätter Linköping vara sämst i klassen med att acceptera otillgängliga lösningar, menar insändarskribenten.

Linköpings kommun tillåter allvarliga avsteg från tillgänglighetskraven och utestänger både Linköpingsbor och besökare, menar insändarskribenten.

Insändare 12 juni 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan nära på 20 år har Linköpings kommun följande skrivning på sin hemsida: 

”Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning handlar om att leva oberoende och att fullt ut kunna delta i livets alla områden på lika villkor som andra. Linköpings kommun ska vara en stad för alla kommuninvånare och besökare. För att alla människor ska kunna ta del av och besöka verksamheter och lokaler är det viktigt att lokaler, byggnader, utemiljö, information och olika verksamheter är tillgängliga. Det innebär till exempel att det inte ska finnas några nivåskillnader som utestänger personer som använder rullstol.”

Dessutom har kommunen sedan 2007/2008 anställt en projektledare för tillgänglighet med uppgift att bevaka att tillgängligheten tillgodoses. 

Trots dessa ”satsningar” är det stora brister i såväl om- som nybyggnation. Kommunen tillåter allvarliga avsteg från tillgänglighetskraven och utestänger både Linköpingsbor och besökare. 

Det finns stora brister när det gäller tillgänglighet på busshållplatser, tillgång till parkeringsplatser för de med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Även i nyetablerade områden och verksamheter blundas det för tillgänglighet. 

I sommar är det nog flera av oss som gärna besöker Valla friluftsområde och vill gynna den aktör som finns där genom att köpa glass. Tyvärr kommer ingen som använder rullstol eller rollator kunna stilla sitt glassug. Detta eftersom kommunen godkänt en ny trappa utan ramp! Hur är det ens möjligt? 

I vackra Vallastaden har en restaurang tillåtits bygga sin uteservering så att den helt utestänger gäster med funktionsnedsättning. Vem sa ja till det? 

Redan år 2000 besattes målet om ett tillgängligt Sverige och Linköping till 2010. Det infriades inte och dessvärre fortsätter Linköping vara sämst i klassen med att acceptera otillgängliga lösningar. 

Är det så vi vill att vår stad ska se ut? Är det vad vi menar med ”där idéer blir verklighet”? I så fall vill jag plantera idén om ett tillgängligt Linköping. Kanske den kan bli verklighet när politiker och tjänstepersoner förstår sitt ansvar.

Uppdaterad version med fotnot. Linköpings kommun har avböjt att kommentera insändaren.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa