Hur går rapporteringen av biverkningar till?

Blir alla symptom som uppkommer efter vaccination inrapporterade, undrar insändarskribenten.
Blir alla symptom som uppkommer efter vaccination inrapporterade, undrar insändarskribenten.

En rad Linköpingspolitiker uppmanade oss i en debattartikel att söka information om nyttan med vaccinering mot covid. Men det är svårt att hitta svar på många frågor.

Insändare 21 januari 2022 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "Uppmaning till alla östgötar: Vaccinera er!" (8/1):

Vilken nytta gör vaccin för personer med antikroppar och antagligen även T-cellsskydd efter genomgången sjukdom? Många studier har visat att genomgången sjukdom ger ett bättre och mer långvarigt skydd än vaccination. Vad händer med det immunskyddet efter en spruta, två sprutor, etcetera? Blir det bättre eller skulle det även kunna bli sämre? Vilka biverkningar har hittills registrerats av vaccinationerna? Hur går rapporteringen av biverkningar till? Den som tar sprutan får ingen information om vart biverkningar ska rapporteras – det är lite underligt eftersom vaccinerna inte är färdigtestade ännu, de har bara ett villkorligt godkännande. 

Vad har sjukvårdspersonalen för rutiner ifråga om rapportering av biverkningar? Blir alla symptom som uppkommer efter vaccination inrapporterade? Är massvaccination det bästa sättet att få pandemin att blåsa över snabbt? Smittspridningen är tydligen fortfarande omfattande i många genomvaccinerade länder. Hur påverkas smittspridning och muteringar av att halva världen vaccineras om och om igen i stor utsträckning medan fattigare länder inte har tillgång till vaccin ens för riskgrupperna där, samtidigt som turistande och affärsresor fortsätter? Har det kommit några seriösa studier om detta?

Är vaccinering av hela befolkningen i den rika delen av världen med nya och nödgodkända vaccin, det vill säga vaccin på experimentstadiet, rimligt och säkert för befolkningen som helhet? Är det bättre att vaccinera alla här i västvärlden än att vaccinera riskgrupperna både här och i fattigare länder? Det tycks ju inte finnas tillräckligt med vaccin för alla – eller har fattiga länder ändå inte råd att betala för det?

När Corren faktiskt hade en artikel om biverkningar med anledning av en norsk studie, framförde en läkare påståendet att menstruationsstörningar som rapporterats som biverkning inte var en biverkning utan skulle ha drabbat dessa kvinnor ändå. Vad byggde hon detta uttalande på? Hur och var kan jag få svar underbyggda av vetenskapliga studier på dessa frågor? Så att jag faktiskt kan fatta välgrundade beslut i frågan, som samtliga partiers företrädare i Linköping tycker att jag ska göra … Eller ska jag helt okritiskt lyssna på politiker och ofullständig mediainformation utan att fundera över om forskarna kanske rent av vet mer?

Eva Gustavsson

Svar från Region Östergötland:

Hittills under pandemin har mer än 1,4 miljoner personer i Sverige drabbats av bekräftad covid-19 och cirka 15 400 har avlidit. Globalt har över 310 miljoner drabbats av sjukdomen och minst 5,5 miljoner avlidit. Antalet som blir allvarligt sjuka och som avlider har dock minskat kraftigt sedan vaccinationerna startade. Många av dem som i dag vårdas på sjukhus för covid-19 är ovaccinerade.

Det är viktigt att vi alla vaccinerar oss för att skydda oss själva och andra. Vaccination ger ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom och död. Genomgången sjukdom ger också ett visst skydd, men det blir ännu bättre om man även vaccinerar sig. Skyddet minskar med tiden, vilket gäller både efter genomgången infektion och efter vaccination. Det är därför som det behövs påfyllnadsdoser. 

För många olika typer av vaccinationer behövs flera doser för att uppnå full grundvaccination. Det verkar nu som om de covidvacciner som används i Sverige kräver tre doser för att ge ett så bra skydd som möjligt. 

Det är i dag extremt många personer runtom i världen som fått vaccin mot covid-19, så vår kunskap om biverkningar och risken att drabbas av dessa är i dag omfattande. Flertalet biverkningar är mer att betrakta som förväntade reaktioner på vaccinet, exempelvis ömhet vid injektionsstället, feber, huvudvärk och övergående trötthet. Covidvaccinerna i sig kan inte ge en infektion då de inte innehåller viruspartiklar. 

Risken för nya mutationer, som alltid uppstår hos flertalet virus, beror på spridningen av viruset och inte på olika vaccinationsinsatser. 

Sjukvårdspersonal är vana att rapportera biverkningar om läkemedel, men rapporterar i första hand misstänkta mer allvarliga biverkningar. Man kan också själv rapportera direkt till Läkemedelsverket. De lindriga biverkningar som är vanliga och mera en effekt av att immunsystemet aktiveras rapporteras normalt inte av sjukvårdspersonal. Det finns ingen anledning att tro att misstänkta allvarliga biverkningar inte rapporteras. På Läkemedelsverkets webbplats finns mer information om biverkningar efter covidvaccination.

Det är viktigt att alla länder i tillräcklig utsträckning kan erbjudas vacciner för sin befolkning. Utan massvaccination skulle betydligt fler personer avlida i covid-19 och betydligt fler skulle behöva sjukhusvård. Sannolikt skulle också de flesta länders sjukvårdssystem bryta ihop, med följden att personer med andra allvarliga sjukdomar inte skulle få sin livsviktiga vård. 

Kerstin Jonsson, överläkare, vaccinationssamordnare
Martin Magnusson, överläkare, biträdande vaccinationssamordnare
Region Östergötland


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa