Hur fungerar taggen vid längre strömavbrott?

Vad gäller frågan om skyddsrum har samtliga fastighetsägare i Sverige en skyldighet att inom 48 timmar iordningställa skyddsrummen, skriver Ulf Gustafsson, tidigare förvaltningschef Stångåstaden.
Vad gäller frågan om skyddsrum har samtliga fastighetsägare i Sverige en skyldighet att inom 48 timmar iordningställa skyddsrummen, skriver Ulf Gustafsson, tidigare förvaltningschef Stångåstaden.

En fråga till Stångåstaden: Hur ska man komma in i huvudentrén till sin lägenhet vid ett längre strömavbrott?

Insändare 13 februari 2024 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Antar att systemet som styr ytterdörrarna har en batteribackup, men den håller ju inte hur länge som helst tänker jag. 

Så min fråga är, vad händer vid ett längre elavbrott? Hur tar vi oss då in till våra lägenheter om vi inte kan använda vare sig kod eller tagg till ytterdörren?

Det gäller ju förutom huvudentrén in i trappuppgången även till förrådet och skyddsrummet!

"En som saknar gammal hederlig nyckel"

Svar från Stångåstaden:

Vi förstår att man kan känna oro inför detta och vi hoppas att vårt svar nedan kan förtydliga hur våra system fungerar i händelse av strömavbrott och tillgänglighet till skyddsrum.

Systemet som styr Stångåstadens ytterdörrar kräver ström och vid händelse av strömavbrott går ytterdörrarna på en batteribackup. Det gör att våra system klarar av strömavbrott som varar upp till 5–6 timmar. Att komma ut ur huset påverkas inte, då låskläppen på dörrens insida är helt manuellt styrd. Strömavbrott som varar i mer än vad vår batteribackup klarar är sällsynta i Linköping. De flesta strömavbrott som vi råkar ut för pågår vanligtvis i någon timma. Skulle Linköping råka ut för ett strömavbrott som går utöver vad våra backup-system klarar av kommer vi samverka med andra aktörer i Linköping för att säkerställa vårt uppdrag som fastighetsägare.

Vad gäller frågan om skyddsrum har samtliga fastighetsägare i Sverige en skyldighet att inom 48 timmar iordningställa skyddsrummen. I detta ansvar åligger det oss att bland annat öppna upp alla dörrar till skyddsrummen så att dessa blir tillgängliga för samtliga medborgare.

Ulf Gustafsson, tidigare förvaltningschef Stångåstaden


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa