Hotar försvarsmakten barnens hälsa?

Vättern är förorenad av PFAS, en grupp av ämnen som bland annat sprids från brandskum och särskilt från Karlsborgs flygplats.

Skulpturen "Premiär" av Torsten Fridh med Vättern i bakgrunden.

Skulpturen "Premiär" av Torsten Fridh med Vättern i bakgrunden.

Foto: Mårten Bergkvist

Insändare2021-03-12 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Aktion Rädda Vättern, ARV, har under februari tagit PFAS-prover på det kommunala kranvattnet från vattenverken i Motala, Jönköping, Hjo och Askersund med hjälp av laboratoriet Eurofins i Lidköping. 

Proverna visar att PFAS-kemikalierna inte stoppas av vattenverkens filtrering och behandling som används idag.

PFAS är ett hot mot hälsan, värst för små barn, gravida och ammande kvinnor. Det slår också mot immunförsvaret och minskar därför bland annat effekten av vaccin. 

Naturskyddsföreningen har visat att dricksvattnet bör innehålla mindre än 1 ng/liter av PFAS-kemikalier för att säkert och långsiktigt skydda de minsta barnen som behöver mjölkersättning och välling. Våra kranvattenprover från februari 2021 innehåller dubbelt så mycket.

Det finns avancerad teknik för att rena både utsläpp och kranvatten från PFAS, men det gäller även att stoppa källorna.

Karlsborgs flygplats är en av de värsta källorna på grund av övningar och olyckor med brandskum. De ansvariga har i åratal vägrat att sanera flygfältet. 

Försvaret kräver fortfarande att få dränera landningsbanan och pumpa ut PFAS- förorenat grundvatten direkt till Vätterns vattenskyddsområde. 

ARV har hittills stoppat planerna genom överklaganden och frågan ligger nu för avgörande på regeringens bord.

ARV vill att kommunerna runt Vättern skriver till regeringen och kräver att fortifikationsverkets ansökan om markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats snarast avvisas.

ARV vill att kommunerna utreder möjlighet och kostnad för att radikalt minska PFAS i dricksvattnet.