Skolbyte är inte en självklar lösning

Jag anser inte att det är elevens fel, utan att vi, skola, olika stödfunktioner tillsammans med vårdnadshavare inte har ansträngt oss tillräckligt, skriver Christel Horsak, avdelningschef grundskola.

Insändare 19 augusti 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Skolbyte måste vara en möjlighet" (17/8):

Vår huvudsakliga strävan är alltid att säkerställa att eleverna mår bra och får den utbildning de har rätt till. Vi har det stora ansvaret när det gäller att arbeta för elevernas närvaro i skolan och deras välbefinnande. Citatet i artikeln den 15 augusti blev inte rätt återgivet, något som Corren också uppdaterat.

Jag anser inte att det är elevens fel, utan att vi, skola, olika stödfunktioner tillsammans med vårdnadshavare inte har ansträngt oss tillräckligt.

Det är viktigt att vi som skola med hjälp av olika stödfunktioner har en central roll när det kommer till att skapa en miljö där eleverna känner sig trygga, motiverade och engagerade. Skolfrånvaro är en utmaning som vi inte kan lägga på eleverna själva. Det är vårt ansvar att göra vårt yttersta för att stödja varje elev i deras skolgång.

I skolan är det vårt ansvar, men att få eleven till skolan är vårdnadshavarens ansvar men där vårdnadshavare och skola kan behöva samverka för att hitta lösningar som fungerar för eleven.

 

Vi vill understryka att varje elev är unik. Därför måste våra åtgärder anpassas individuellt utifrån deras specifika omständigheter. Att möta skolfrånvaro kräver en flexibel och individuellt anpassad strategi som tar hänsyn till elevernas behov och utmaningar.

Det är viktigt att klargöra att ett skolbyte inte alltid utgör den självklara lösningen på skolfrånvaro. För vissa elever kan det vara en passande åtgärd, medan det för andra kan finnas andra alternativ att hantera situationen. Vi vill betona att vårt regelverk tillåter elever att önska skolbyte, men det är beroende av tillgängliga platser på den önskade skolan. 

Slutligen, jag vill återigen poängtera att nyhetsartikeln har blivit rättad för att återspegla vårt ursprungliga budskap och våra tankar korrekt. Vårt främsta mål är att fortsätta att arbeta tillsammans med vårdnadshavare och elever för att säkerställa att alla våra elever trivs i skolan, når sina fulla potential och får den utbildning de har rätt till.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa