Höjden av ohygien när bröd ligger öppet i butiken

Hur kan miljökontoret tillåta att bröd som bakats i affären får ligga helt öppet där fåglar tar sig in, folk hostar och nyser och damm virvlar upp, skriver en kund.

Kan detta vara godkänt enligt Livsmedelslagen, frågar sig insändarskribenten.

Kan detta vara godkänt enligt Livsmedelslagen, frågar sig insändarskribenten.

Foto: Stina Stjernkvist/SvD/TT

Insändare2024-06-18 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varför upphörde man med att använda dörrar framför brödet? Höjden av ohygieniskt som det är nu. Vissa butiker har dock dörrarna kvar, heder åt dem. 

Vore intressant att få höra miljökontorets åsikt, kan det vara godkänt enligt Livsmedelslagen?

Gunnel

Svar från Linköpings kommun:

Tack för din fråga!

Det är livsmedelsföretagaren själv som ansvarar för att maten som produceras är säker. Miljöavdelningens livsmedelsenhet gör dock regelbundna kontroller för att säkerställa detta.

När det gäller att säkerställa säkra livsmedel finns det olika lagstiftningsområden som livsmedelsinspektörerna granskar. Ett av dessa områden är oförpackade livsmedel, som till exempel oförpackat bröd. Vi kontrollerar då verksamhetens hantering och förvaring av det oförpackade brödet och företagaren får vidta åtgärder om vi bedömer att det behövs.

Bröd är ett lågrisklivsmedel utifrån organismsynpunkt (bakterie, virus, parasit), vilket betyder att det på grund av sin låga vattenaktivitet, inte stödjer tillväxt av någon organism som kan orsaka sjukdom. Det är dock viktigt att detta livsmedel skyddas från smuts, vilket kan ske genom att de förvaras under ”tak” och upphöjt från golvet, men också genom skåpsdörrar eller lock på brödbackar.

Om du upplever att någon livsmedelsbutik känns ohygiensk rekommenderar vi dig att ta kontakt med dem. Du är alltid välkommen att höra av dig till Kontakt Linköping om du undrar något mer eller vill ha mer information.

Maria Pihlajärvi, enhetschef på Livsmedelsenheten, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun