Vi får inte den hjälp vi behöver i skolan

Enligt Skolverkets uppgifter från 2022 hade hälften av de som fick underkänt i 9:an i matematik också fått det i 6:an. Det visar att skolan har gjort ett dåligt jobb med att fånga upp elever som de vet har svårt i skolan, menar insändarskribenten.
Enligt Skolverkets uppgifter från 2022 hade hälften av de som fick underkänt i 9:an i matematik också fått det i 6:an. Det visar att skolan har gjort ett dåligt jobb med att fånga upp elever som de vet har svårt i skolan, menar insändarskribenten.

Efter att provet är skrivet sitter vi otåligt och väntar på resultatet, bara för att få en bokstav eller en siffra, utan förklaring eller diskussion. Eleverna vet inte vad de gjorde fel eller vad de gjorde rätt och så upprepas cykeln, skriver en grundskoleelev.

Insändare 2 januari 2024 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag får vi elever inte den hjälp vi behöver i skolan. Jag är övertygad om att mer pengar skulle leda till att elever får bättre betyg och i det långa loppet får samhället fler välutbildade medborgare.

I årskurs 3, 6 och 9 genomförs nationella prov i alla grundskolor i Sverige. Tanken är att om eleverna presterar dåligt på de nationella proven i årskurs 3 och 6 finns det gott om tid för lärarna att jobba med eleverna och i vissa ämnen som svenska kan man se den positiva utvecklingen. Men enligt Skolverkets uppgifter från 2022 hade hälften av de som fick underkänt i 9:an i matematik också fått det i 6:an. Det visar att skolan har gjort ett dåligt jobb med att fånga upp elever som de vet har svårt i skolan. När de får de underkända betygen behöver lärarna sätta sig ner med eleven och jobba med eleven under åren så att de kan höja sina betyg. 

Det här gäller inte bara för elever som ligger under godkänt utan jag tycker att alla elever ska få samma möjligheter att få betyget de strävar efter. Studiemotiverade elever behöver kanske den möjligheten ännu mer. De behöver personliga samtal flera gånger per termin så att de vet vad det är de ska förbättra.


Jag är själv en studiemotiverad elev i grundskolan och vet från egen erfarenhet hur mycket vi kämpar och pluggar inför ett prov. Vi sitter uppe sena kvällar och måste hoppa över aktiviteter vi tycker om för att plugga inför provet. Efter att provet är skrivet sitter vi otåligt och väntar på resultatet, bara för att få en bokstav eller en siffra, utan förklaring eller diskussion. Eleverna vet inte vad de gjorde fel eller vad de gjorde rätt och så upprepas cykeln. Eleverna gör samma misstag på nästa prov som de gjorde på det förra – tillslut kommer eleverna också tappa studiemotivationen. 

När jag gick i 7:an fick jag ett B på ett prov som jag hade pluggat veckor på och jag kände att jag verkligen kunde materialet. När jag sedan frågade läraren varför jag inte fick högsta betyg avfärdade hon mig och sa att jag inte borde oroa mig eftersom jag “säkert får A i 9:an”. Mina kompisar har varit med om liknande händelser och det är frustrerande.

Dagens lärare har inte tid eller ork att hjälpa mig med att få upp mitt betyg eller bli bättre på deras ämne. För att lärarna ska ha tid att hjälpa varje elev behövs fler lärare. Det behövs lärare som hjälper, inte bara de som ligger mot gränsen till underkänt, utan också de elever som vill få toppbetyg. Om lärare inte hjälper elever att nå de betyget de vill ha även i lägre klasser kommer eleverna att tappa hoppet och viljan lagom till slutbetygen. 

Det enda sättet för att få bättre lärare och mer välutbildade elever är genom att höja lärarlönerna. Genom att höja lärarlönerna lockas fler till yrket. Det kommer att vara fler lärare som kan lägga tid på varje enskild elev. Varje elev ska få känna sig sedd och känna att lärarna vill se dem lyckas.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa