Höga förväntningar på vuxenutbildningen

Det har under den senaste tiden skrivits en del om flytten av vuxenutbildningen till nya lokaler. Kritik mot våra auktoriserade utförare blandas med kritik av lokalerna.

Insändare2021-11-16 10:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Tunt underlag för flytt av Birgittaskolans komvux" (5/11) och "Vad vill politikerna egentligen med Birgittaskolan (16/11):

Inriktningsbeslutet om auktorisation och beslutet att utöka antal utbildningsplatser inom gymnasieskolan på Birgittaskolan samt riktlinjer för flytt av vuxenutbildningen togs av en enig nämnd under föregående mandatperiod. Våra lokalsamordnare har sedan dess i samarbete med Lejonfastigheter utifrån de riktlinjer nämnden då tog sökt efter lämpliga lokaler. Att beslutsunderlaget är tunt stämmer inte alls. I sökandet efter nya lokaler har förvaltningen hela tiden fört en dialog med politiken och med ledningen på Birgittaskolan. 

Nämndens beslut om flytt av hela vuxenutbildningen till en enhet utgick från styrdokumenten för den kommunala vuxenutbildningen där det är tydligt att eleven ska kunna läsa inom flera olika nivåer utifrån sin förmåga. Det innebär att kommunen ska kunna erbjuda en elev att läsa både SFI och grundläggande eller gymnasial utbildning samtidigt. Då finns en praktisk fördel med att samlokalisera dessa utbildningsformer. ”En ändamålsenlig lokal med närhet till kollektivtrafik dit hela vuxenutbildningen på Birgittaskolan skulle flytta” var den lösning Birgittaskolan förespråkade. Det har varit Allians för Linköpings utgångspunkt inför beslut om nya lokaler. 

Vad gäller frågan om lokalkostnader har vi politiker i nämnden en budget att förhålla oss till. Att hitta lokaler för en så stor verksamhet i centrala Linköping är i dag inte möjligt. Om lokalkostnaderna ökar dramatiskt finns det mindre pengar att bedriva verksamhet för och det är inget som vi i Allians för Linköping vill se. Tvärtom vill vi använda så mycket av nämndens budget som möjligt till undervisning, läromedel etcetera så att vi kan erbjuda en vuxenutbildning med hög kvalitet. Att elever har undervisning på två enheter ser vi inte som ett problem så länge som man schemalägger halva dagar eller hela dagar på respektive enhet. Så ser det ut på andra enheter i dag och det fungerar väl. De lokaler som nämnden nu tagit beslut om är enligt vår uppfattning ändamålsenliga och ligger i ett område med närhet till både kollektivtrafik, universitet och många företag. 

Allians för Linköping har höga förväntningar på den kommunala vuxenutbildningen och de elever som väljer att studera där. När Birgittaskolans vuxenutbildning nu blir en egen enhet kommer det att bidra till att den kommunala vuxenutbildningen blir en starkare aktör samtidigt som det skapar möjligheter att vidareutveckla utbildningen, något som varit vår utgångspunkt när vi fattat beslut om nya lokaler för den kommunala vuxenutbildningen.