Hög tid för fredsförhandlingar

Att Sveriges Natomedlemskap ska uppfattas som ett växande hot mot Ryssland är ju synnerligen olyckligt, menar insändarskribenten.

Detta vore en konstruktiv gest till Putin och dessutom ett påtagligt erkännande av Sveriges fredsvilja, menar insändarskribenten.

Detta vore en konstruktiv gest till Putin och dessutom ett påtagligt erkännande av Sveriges fredsvilja, menar insändarskribenten.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Insändare2024-03-26 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skål! ”Fredsnationen” Sverige har kommit med i Nato. Ett gyllene tillfälle för Sverige och Nato att omgående deklarera fredssträvande globalt och lokalt, inte minst gentemot Ryssland. Verkligen klarlägga, deklarera och garantera att vi, Nato, verkligen inte ska utgöra något hot mot Ryssland. Att vi nu med stöd av Sverige ska verka för fred och avspänning mer än någonsin. Att vi inte avser att kraftsamla krigsresurser mot den ryska gränsen utan i stället erbjuda och genomföra tillbakadraganden. Detta vore en konstruktiv gest till Putin och dessutom ett påtagligt erkännande av Sveriges fredsvilja. Om deklarationen är genuin så skulle Putin i detta läge knappast vara oberörd och kanske skulle det till och med gå att nå fram med detta budskap till det ryska folket.

Att Sveriges Natomedlemskap ska uppfattas som ett växande hot mot Ryssland är ju synnerligen olyckligt. Mobiliseringen och kraftsamlingen mot Ryssland har varit och är påtaglig och uppenbar, även om Putin är en väsentlig del av orsaken. Men Nato och USA är ingalunda skuldfria.

Det är nu hög att komma igång med fredsförhandlingar gällande Ukraina. Och sannolikt skulle det, i detta annars så hopplösa läge, gagna världsfreden om Ukraina bjöd till och var något kompromissvilligt när det gäller markytor. Och garanterade icke Natoanslutning. Ryssland ska inte behöva se väst som en möjlig angripare. Om en kompromissvillighet från Ukrainas sida känns osmaklig, välkommen då med en mera smakfull och realistisk lösning. Vi vill väl inte ha ett krig som pågår i decennier!?

Det ömsesidiga dödandet och lidandet skulle kunna ersättas med livgivande och välbefinnande för alla parter. Fördelarna med en fredsförhandlingslösning är så enorma för alla inblandade parter, mänskligt och ekonomiskt, förutom för vapenindustrin förstås. Det känns overkligt och sorgligt att se den enorma kapprustning som nu, i vår upplysta tid, pågår. Det är nu Sverige och Nato som är skyldiga Ryssland och världsfreden en pålitligt utsträckt hand. Kanske skulle en fredlig lösning här till och med kunna smitta av sig till en fredlig lösning även i Israel–Hamas-kriget. Kanske kan Trump som president och Natoföreträdare blomma upp som en fredsmäklare. 

Jens Stoltenberg och Ulf Kristersson – bollen är hos er! Driv på nu! Det svenska medlemskapet kan bli en fredskickoff. En sådan skulle inte behöva innebära att Sverige inte fortsätter att utveckla sitt försvar på ett rimligt och anständigt sätt. 

Beakta vad ett icke tillvaratagande av detta gyllene tillfälle leder till. Fler och fler och mer och mer lidande och döda, högre spänning, vassare polarisering, högre kostnader, mindre välbefinnande etcetera, i värsta fall en kärnvapenurladdning.

 
 
 
 
 
 
Läs mer om