Hjälp vilda bin i din trädgård – du kan göra skillnad

Sätt upp ett bihotell i trädgården, menar insändarskribenten.
Sätt upp ett bihotell i trädgården, menar insändarskribenten.

En tredjedel av Sveriges vilda bin är hotade. Därför har Naturskyddsföreningen under flera år uppmuntrat bland annat privatpersoner att sätta upp bihotell i trädgården eller sluta klippa en del av gräsmattan.

Insändare 25 maj 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu visar flera studier att insatserna har gett resultat – och att det är värt att fortsätta hjälpa bina.

Utan de vilda binas naturliga pollinering kan inte naturen bli lika blomstrande som i dag. Bina är även viktiga för matproduktionen – ungefär en tredjedel av all mat som produceras är till någon del beroende av insektspollinering. Därför är det problematiskt att en tredjedel av Sverige biarter är rödlistade, det vill säga hotade.

Genom mindre insatser i din trädgård kan du göra stor skillnad. En enkel åtgärd som gynnar den biologiska mångfalden och dina grönsaksskördar är att sätta upp ett bihotell. Andra åtgärder är att plantera bivänliga blommor, och att sluta klippa en del av gräsmattan för att i stället låta den växa ut till en äng. 

En studie från Lunds universitet nyligen visar till exempel att de privatpersoner som har gjort insatser i sin trädgård har kunnat observera fler bin över tid och fått en mer blommande trädgård. Bäst resultat har uppnåtts bland dem som anlagt en äng med ett större antal blommande växtarter. Bihotell med max en centimeter i diameter vid bohålen har även blivit mer populära. Datan baserades på enkätsvar från de som gjort åtgärder i sin trädgård.

Naturvårdsverket har också kunnat visa att insatser på andra platser för att hjälpa bin och andra pollinatörer har gett resultat. Till exempel har vilda bin etablerat sig på flera platser där insatser skett. Det är viktigt att inte ge upp efter något år eftersom åtgärderna blir bättre över tid. Vill du hjälpa bina, välj också gärna ekologiska växter.

Var med och stärk den biologiska mångfalden och få en vackrare trädgård på köpet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa