Hermansson (S): Vi behöver stärka hemsjukvården

När jag själv haft möjligheten att gå med arbetspass i hemsjukvården har jag sett det ni beskriver. Mycket av arbetstiden går åt till arbetsuppgifter som inte ger (rörlig) ersättning – men ändå behöver göras, skriver Jonatan Hermansson (S).
När jag själv haft möjligheten att gå med arbetspass i hemsjukvården har jag sett det ni beskriver. Mycket av arbetstiden går åt till arbetsuppgifter som inte ger (rörlig) ersättning – men ändå behöver göras, skriver Jonatan Hermansson (S).

Jag tycker att det är viktigt att vara ödmjuk inför att den nya modellen behöver utvärderas, för att se om den främjar det som var tanken: mer patientnära arbete och mindre administration för sjuksköterskorna, skriver Jonatan Hermansson (S).

Insändare 3 februari 2024 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Sjuksköterskor i hemsjukvården: Vi loggas och ifrågasätts" (29/2):

Den 1 maj förra året införde Linköpings kommun så kallad områdesbaserad vård och omsorg i hemmet. En och samma utförare har ansvar för hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering, samt biståndsbedömda trygghetsboenden med träffpunkt och lunchservering i sitt geografiska område. 

Förändringen gjordes med målet att stärka kvaliteten i vården och omsorgen för personer som bor hemma genom att ge bättre förutsättningar för team-baserat samarbete mellan olika yrkesgrupper. I samband med detta ändrades också ersättningsmodellen.

När jag själv haft möjligheten att gå med arbetspass i hemsjukvården har jag sett det ni beskriver. Mycket av arbetstiden går åt till arbetsuppgifter som inte ger (rörlig) ersättning – men ändå behöver göras. 

Utförarna får dock inte bara en rörlig ersättning baserad på registrerade insatser. De får också en fast ersättning. Den ersättningen ska bland annat gå till det arbete som inte görs hos eller tillsammans med patienter och brukare. 

Jag tycker att det är viktigt att vara ödmjuk inför att den nya modellen behöver utvärderas, för att se om den främjar det som var tanken: mer patientnära arbete och mindre administration för sjuksköterskorna. För min del känns det extra viktigt, eftersom jag inte satt i nämnden när beslutet om den nya modellen fattades.

Med tanke på de växande behoven kommer vi behöva stärka den kommunala hemsjukvården. Precis som ni beskriver är det svårt sjuka patienter som i dag skrivs ut från universitetssjukhuset och överlämnas till kommunens vård och omsorg. Vi behöver därför ha en löpande dialog med Region Östergötland om vad som är en “utskrivningsklar” patient.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa