Personalen behöver fokusera på omsorg

Vilka rum som ska städas är upp till den som har hemtjänst, skriver äldrenämndens ordförande.
Vilka rum som ska städas är upp till den som har hemtjänst, skriver äldrenämndens ordförande.

Insändare 5 december 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Tack Linköping för att ni sparar in på våra äldre" (30/11):

Det ska vara tryggt att åldras i Linköping och de som jobbar inom äldreomsorgen ska trivas och må bra. Det ställer stora krav på att rusta äldreomsorgen, när antalet personer över 85 år växer med 50 procent de kommande tio åren.

S+M-styret tillför därför äldreomsorgen 300 miljoner kronor de kommande sex åren, utöver uppräkning för pris- och löneökningar. Vår största utmaning är dock att rekrytera tillräckligt med utbildad personal, eftersom antalet personer i arbetsför ålder inte alls växer lika snabbt som antalet äldre.


För att våra medarbetare ska räcka till behöver omsorgspersonalen fokusera mer på omsorg och mindre på serviceinsatser. Därför har vi infört en begränsning för hur många rum hemtjänsten städar (två rum och kök för ensamboende och tre rum och kök för samboende). Vilka rum som ska städas är upp till den som har hemtjänst.

Ett annat sätt att få hemtjänstpersonalen att räcka till bättre är att gå över till digitala inköp. Hemtjänstpersonalen hjälper till att beställa och packa upp vid behov, men affären får stå för packning och transport. Tiden som frigörs kommer användas till att möta de växande behoven.

Surfplatta tillhandahålls av hemtjänstpersonalen och det finns alltså inget krav på att brukaren ska införskaffa en egen. Det hindrar dock inte den som vill att använda sig av egen surfplatta, dator eller mobil för att lägga en beställning. Att de digitala inköpen ska betalas via faktura innebär en ökad säkerhet eftersom hemtjänstpersonalen inte behöver hantera kort eller kontanter.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa