Vindkraft kan vara positivt för fisklivet

Det förekommer felaktiga påståenden om stor negativ påverkan från havsbaserad vindkraft på fisk och sjöfågel, skriver Peter Fritzson, professor vid Linköpings universitet.

Om ett av rotorbladen målas svart kan dessutom antalet dödade fåglar reduceras med 70 procent, menar insändarskribenten.

Om ett av rotorbladen målas svart kan dessutom antalet dödade fåglar reduceras med 70 procent, menar insändarskribenten.

Foto: Johan Nilsson/TT

Insändare2023-03-30 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När det gäller fisklivet vet jag som dykare att vindkraftverk kan vara positivt för fisklivet – fundamenten till kraftverken fungerar som rev där alger växer och fisken trivs. 

Detta bekräftas av en 3-årig studie av havs- och vattenmyndigheten av effekten av vindkraftparken Lillgrund. Vindkraftparken är positiv för det lokala fiskbeståndet och effekten är ytterst begränsad för vandrande bestånd. När det gäller påverkan på fåglar är effekten av vindkraftverk mycket begränsad enligt en omfattande sammanställning ”sant och osant om vindkraft” publicerad 2021-08-16 av Ny Teknik. 

Katter, byggnader och bilar dödar enormt många fler fåglar än vindkraftverk. Om ett av rotorbladen målas svart kan dessutom antalet dödade fåglar reduceras med 70 procent. 

När det gäller sjöfågel är situationen ännu mer positiv. Enligt en 2-årig studie publicerad 2023-02-20 om sjöfågel och vindkraft vid Skottlands nordkust lär sig fåglarna att undvika rotorbladen. Under två års övervakning med kameror och radar registrerades inte en enda fågel som kolliderade med ett rotorblad. 

Vindkraft är väsentligt för att snabba upp den gröna omställningen. Vi behöver motverka den ökande klimatkrisen som varnades för i skarpa ordalag i den senaste IPCC rapporten från FN:s klimatpanel.