Har Sverige garantier från USA?

Insändare 19 mars 2022 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag är nöjd med att regeringen har bestämt att försvaret ska kraftigt förstärkas, eftersom Sverige inte ska gå med i Nato. Försvaret behöver vara ett avskräckningsförsvar dock med konventionella vapen. Men är det tillräckligt? 

För att ha ett ultimat avskräckningsförsvar behöver också Sverige vara under USA:s kärnvapenparaply. Har Sverige garantier för det? Förhoppning om ett ökat militärt samarbete med USA. Det nya spända säkerhetsläget påkallar försvarssatsningar som vi inte kunde tänka oss för en månad sedan.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa