Har ni glömt bort oss riktiga Linköpingsbor?

Jag hade önskat att politikerna genomgick ett generationsbyte för deras idéer är utdaterade. Jag vill ha politiker som är av staden och för staden, skriver en Linköpingsbo.
Jag hade önskat att politikerna genomgick ett generationsbyte för deras idéer är utdaterade. Jag vill ha politiker som är av staden och för staden, skriver en Linköpingsbo.

Staden har blivit ett nav för inpendlare och tillfälliga invånare. Man har enkelt glömt bort oss som lever och bor här, skriver en Linköpingsbo.

Insändare 6 november 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Linköping har som mål att skapa verklighet av idéer. Min fundering är, vad är det för idéer som har blivit verkliga och vems är de?

Jag har fått en bild av att Linköping vill göra så mycket för alla (andra). Med andra menar jag människor som studerar, jobbar och tillfälligt besöker staden och inte de som lever och bor här långsikt – riktiga Linköpingsbor. Staden har blivit ett nav för inpendlare och tillfälliga invånare. Man har enkelt glömt bort oss som lever och bor här. Jag hade önskat att politikerna genomgick ett generationsbyte för deras idéer är utdaterade. Jag vill ha politiker som är av staden och för staden.

I dag ser vi att allt fler skolor läggs ner till följd av för få barngrupper. Följer man hela problematiken så är en bidragande faktor att staden inte erbjuder barnfamiljer möjligheter att bo och leva i staden. På grund av arbete så måste föräldrarna införskaffa 1–2 bilar och med det per automatik bidra till ett sämre klimat, miljö och trafiknät. 

Att bo utanför stadsgränsen i små ”husöar” och som oftast ligger avskärmade, gör att det svårt att inte behöva skaffa bil till behov som att handla, besöka vården, skjutsa till skola och ta sig till arbetet.

Mitt tips är att fokusera på de Linköpingsbor som ser sin framtid här genom att planera småhus i staden och inte på åkrar och grönområden utanför staden. Tittar man på en karta över Linköping ser man att stadskärnan har åkrar och grönområden inom en 4–6 kilometers radie. 

Jag skulle hellre se att dessa områden prioriteras vid husbyggnationer och minska exploateringen av åkermark och skogsområden utanför staden. Vid byggnationer utanför staden medför det per automatik större ingrepp då vägar, kollektivtrafik, el, vatten, fiber, fjärrvärme, avlopp och så vidare måste planeras och dras. 

Om man bygger närmre staden så är fördelarna:

* Enklare att ansluta kollektivtrafik till befintliga system.

* Enklare att ansluta cykelvägar till befintliga vägar.

* Enklare att ansluta, el, fjärrvärme, avlopp till befintliga system.

* Minskar antalet behov av bilar.

* Förskolor och skolor kan bevara verksamheter med fler elever.

* Staden växer sig tätare och skapar förutsättningar för att leva och bo här.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa