Har hörselvården i Östergötland kollapsat totalt?

Hur länge ska jag behöva vänta på nya hörapparater, frågar sig insändarskribenten.

Vad gör Region Östergötland för att lösa probelmet med de långa väntetiderna, frågar sig insändarskribenten.

Vad gör Region Östergötland för att lösa probelmet med de långa väntetiderna, frågar sig insändarskribenten.

Foto: most photos

Insändare2023-04-03 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I juni 2022 genomförde jag en ny hörselkontroll då jag och min omgivning märkt att jag fått svårare och svårare att följa konversationer i vardagen. Kontrollen visade att jag var i behov av nya hörapparater. Tyvärr var väntetiden då fem månader, vilket jag accepterade.

I december 2022 tog jag kontakt med hörselvården på US igen, då hade väntetiden ökat till nio månader. Efter ytterligare kontakt med US så skickade de en remiss till hörselvården i Motala då man på US sa att väntetiden är kortare där. Efter kontakt med hörselvården i Motala i dag så skriver de att de inte kan ge besked om när jag kan få komma för utprovning av nya apparater.

Vad gör Region Östergötland för att lösa detta? Jag är tyvärr inte ensam om problemet.

"Patient"Svar från Region Östergötland:

Tyvärr kan vi bekräfta att det är långa väntetider till hörselvården. Den krassa verkligheten är att det är fler patienter som söker till oss än vad vi kan ta emot utifrån till antalet anställda.

Den ökande andelen äldre i befolkningen gör att det är allt fler som behöver få hjälp för hörselproblem. Det finns också i dag en större medvetenhet om att det går att få hjälp, vilket ju i sig är positivt. Inom hörselvården i Region Östergötland har vi tagit emot totalt drygt 32 000 besök under de senaste 12 månaderna och vi har sett en markant ökning av remisser både hösten 2022 och hittills i år.

Det råder stor brist på audionomer över hela landet, vilket drabbat både den regiondrivna och den privata hörselvården. Inom hörselvården i Region Östergötland har vi haft flera vakanta audionomtjänster under en längre tid. Även om läget ser något ljusare ut nu har vi fortsatt stora rekryteringsbehov. Det handlar både om att på olika sätt göra yrket mer attraktivt, exempelvis genom goda arbetsvillkor och bra löneutveckling. Det behövs också fler utbildningsplatser. 

Vi arbetar också för att utveckla och effektivisera verksamheten på olika sätt. Bland annat håller vi just nu på att tillsätta en vårdlots för att enbart jobba med hörselvårdens väntetider.

Tatiana Jaklovska, verksamhetschef för öron-näs- och halskliniken i Region Östergötland

Charlott Eklöf Bäckstrand, chef för hörselvården i Region Östergötland