Hånfullt påstående att bassängen är i dåligt skick

Bassängen på US har varit, och är, högst betydelsefull för oss som har haft förmånen att nyttja den.

Efter renoveringen har det aldrig varit driftstopp i bassängerna, menar insändarskribenten.

Efter renoveringen har det aldrig varit driftstopp i bassängerna, menar insändarskribenten.

Foto: Karoline Nordeide

Insändare2021-11-26 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Oviss framtid för bassängen på US" (15/11):

Vi är många som har tränat våra sjuka och värkande kroppar där, och har kunnat göra detta i många år. Vi har reumatism och fibromyalgi. Vi är neuropatienter och trafikskadade. Vi har kronisk smärta och värk i våra kroppar. De flesta av oss är sjukpensionärer och/eller hel- och deltidssjukskrivna. För oss med kronisk smärta och värk, har tränigen varit ett andningshål i vår smärtlindring med träning i varm bassäng. Vi har varit fråntagna bassängträningen under pandemin, men vi önskar inget högre än att vi snart kan komma tillbaka igen.

Vi har haft egna badledare från föreningarna som har haft träningsprogram anpassade för oss med olika diagnoser och smärtproblem. Att hitta en bassängträning som skulle passa oss med olika sorters smärta och värk går inte, eftersom inget företag har ett sådant utbud. Vi har också stort behov av att bada i varmt vatten. Våra kroppar reagerar negativt på så kallt vatten som exempelvis finns i simhallen. Badar vi där drar senor och muskler snabbt ihop sig och vi blir sämre än innan vi gick ner i vattnet.

Att påstå att bassängen och lokalerna är i dåligt skick är ett hånfullt påstående för oss som har tränat där. Något år innan coronan bröt ut gjordes en relativt stor renovering av lokalerna. Golvet i duscharna gjordes halkfria, omklädningsrummen fräschades upp, fler låsbara klädskåp ställdes in, belysning byttes ut till rörelsestyrda lampor, reningsverket med ultraljus byttes ut till klorrengöring.

Efter renoveringen har det aldrig varit driftstopp i bassängerna. När sista passet av vattenträning avslutades den 2020-03-12 klockan 18.45 var det inte några problem med vare sig lokaler, bassäng eller vattenrening!

Det är befogat att fråga hur många skattekronor denna renovering kostade och varför den inte är värd något i dag? 

På vad baseras påståendet att bassängerna och lokalerna är i dåligt skick? Är det fakta, lögner, efterkonstruktion, bekvämlighet eller ”hitte-på”? Lokalerna har ju ni själva talat om, att de inte har behövt användas under pandemin. Så hur har bassänger och lokaler blivit i dåligt skick när de inte har använts?

För kännedom har föreningarnas badledare, personal på Rörelse & hälsa, rehabtränare och sjukgymnaster, med kontinuitet, deltagit i utbildning om livräddning, både teoretiskt och praktiskt, av extern utbildare, i bassängen.

Flera av föreningarna har varit i kontakt med er och förklarat att vår träning inte är friskvård. Det kan det aldrig bli, för ingen av oss är frisk! För de flesta av oss finns ingen annan träning som fungerar. Denna träning gör att jag, och flera med mig, orkar gå till jobbet på deltid. Tar ni bort möjligheten för oss att fortsätta med denna träning, är det frågan om hur många av oss som orkar, och står ut med, mer värk. På sikt kanske vi inte kan arbeta över huvud taget. Coronan har brutit ner fler av oss i form av mer värk och smärta. Nu när samhället öppnat upp igen, trodde vi att allt skulle återgå till hur det var innan. Ack, vad man bedrog sig. Men fortsätt ni, att sparka på de som redan ligger … 

Eller varför inte ta och prova något nytt: tänk igen, gör om och gör rätt!